Studijų ir apgyvendinimo mokesčio lengvatų konkursas

1549

Įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, VDU skelbia studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso pradžią studentams, esantiems sudėtingoje socialinėje situacijoje, ir dokumentų pateikimo sąlygas. Šios lengvatos studentams yra suteikiamos 2013 / 2014 mokslo metų rudens semestrui.

Studentai, pretenduojantys į mokesčio už studijas lengvatą ir (arba) į bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatą 2013 / 2014 mokslo metų rudens semestrui, iki š. m. rugsėjo 13 dienos (imtinai) Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto g. 27–212) turi pateikti šiuos dokumentus:

Teikiant prašymą abiems – ir mokesčio už studijas, ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčio – lengvatoms gauti, užtenka pristatyti po vieną kiekvieno reikalingo dokumento kopiją (tokiu atveju paraiškoje, prie kurios dokumentai nėra pridedami, būtina pažymėti, kad jie pridėti prie kitos paraiškos).

Studentai, mokesčių lengvatos prašantys vadovaujantis VDU studentų skatinimo sistema už dalyvavimą universiteto mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje, turėtų kreiptis į savo veiklos vadovą dėl tarpininkavimo.

Mokesčio už studijas lengvatos

Studentai, kurie neturi akademinių įsiskolinimų ir yra itin sudėtingoje socialinėje padėtyje, norėdami pretenduoti į mokesčio už studijas lengvatą 2013 / 2014 mokslų metų rudens semestrui, turi užpildyti specialios formos prašymą, nurodydami priežastį, dėl kurios jiems ši lengvata turėtų būti suteikta. Prašymas turi būti patvirtintas fakulteto, kuriame studentas studijuoja, dekano parašu.

Užpildytą prašymą ir jį lydinčius dokumentus studentas turi pateikti Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto g. 27–212) iki š. m. rugsėjo 13 dienos (imtinai).

Prioritetas skirti studijų mokesčio lengvatą yra skiriamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

1. Paskutinės sesijos vidurkį

2. Socialinę studento situaciją, prioritetą suteikiant:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams;
  • studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ar daugiau vaikų.

VDU darbuotojai taip pat turi teisę pretenduoti į mokesčio už studijas lengvatą.

Bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatos

Studentai, kurie yra itin sudėtingoje socialinėje padėtyje, norėdami pretenduoti į bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatą 2013 / 2014 mokslo metų rudens semestre, turi užpildyti specialios formos prašymą, nurodydami priežastį, dėl kurios jiems ši lengvata turėtų būti suteikta.

Užpildytą prašymą ir jį lydinčius dokumentus studentas turi pateikti Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto g. 27–212) iki š. m. rugsėjo 13 dienos (imtinai).

Prioritetas skirti lengvatą bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui yra skiriamas atsižvelgiant į socialinę studentų situaciją, prioritetą suteikiant:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams;
  • studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ar daugiau vaikų.

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčių lengvatų suteikimo konkurso rezultatai bus paskelbti rugsėjo 20 d., o studijų mokesčių lengvatų suteikimo konkurso rezultatai – rugsėjo 25 d. VDU internetiniame tinklalapyje, vidinio tinklo (intraneto) sistemoje „FirstClass“ ir Studentų reikalų tarnybos skelbimų lentoje.

Informacija apie konkursui pateikiamus dokumentus

Mokesčio už studijas lengvatos prašymo forma

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatos prašymo forma

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.