Praktika su VDU Mobilumo stipendija

VDU remiama programa studentų praktikai įmonėje ar organizacijoje užsienio šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungoje. Ši tarptautinė praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Atrankos anketą 2019 m. praktikai su VDU mobilumo stipendija galite pateikti iki 2019 m. balandžio 5 d. užpildydami elektroninę paraišką, kurią galite rasti čia.

Bendroji informacija

 1. Praktikos trukmė nuo 1 iki 3 mėn.
 2. Paraiškos studentų praktikai priimamos du kartus per metus (rugsėjo ir balandžio mėn.).
 3. Praktiką galima atlikti visame pasaulyje išskyrus ES ir EEE šalis.
 4. Praktika turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2019-05-01 ir baigtis ne vėliau kaip 2019-08-31
 5. Apie atrankos rezultatus studentai bus asmeniškai informuojami el. paštu iki balandžio 12 d.

Atranka

Atranka vyksta dviem etapais:

I etapas: iki numatyto termino pildoma el. anketa.
II etapas: atitikus pirminius atrankos kriterijus kandidatai el. paštu kviečiami į motyvacinį pokalbį su praktikos atrankos komisija. Atrinkti studentai apie rezultatus informuojami el. paštu.

Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie praktiką atlikti planuoja esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką).

Ne ES piliečiai prieš vykdami į praktiką privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Atrankos dokumentai:

 • El. atrankos anketa;
 • Įmonės / organizacijos patvirtinimas (siųsti el. paštu tomas.mickevicius@vdu.lt).

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvauja konkurse.

Atrankos kriterijai:

 • praktikos atitikimas studijų programai;
 • organizacijos patvirtinimas apie galimybę atlikti praktiką;
 • studento motyvacija;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti
  ne žemesnis nei 8,0);
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Stipendijos

Šalių grupė Praktikos trukmė Stipendijų skaičius Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn. 8 650 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.

 

Tomas Mickevičius

Tarptautinių ryšių departamentas

El. paštas tomas.mickevicius@vdu.lt

Telefonas 8 37 327 987

Adresas V. Putvinskio g. 23, 207, Kaunas