Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

tekstas

Vytauto Didžiojo universitete kuriama nauja paslauga – kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas darbdavio užsakymu bei aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų mokymų įgyvendinimas.

Ši nauja paslauga kuriama įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektą „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ (nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007).

Projekto koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas.

Portalo adresas: openstudies.vdu.lt.

Projekto partneriai:

  • UAB „Omnitel“
  • UAB „Alna Intelligence“

Turėdamas pripažintą patirtį nuotolinio mokymo programų rengime, VDU atpažintas kaip universitetas, įgyvendinantis mokymus nuotoliniu būdu kokybiškai ir inovatyviai. Nuotolinio mokymo aplinkos, vaizdo konferencijų įrankių pagalba įmonėms kuriamos sinchroninio ir asinchroninio mokymosi galimybės, imituojant profesinės veiklos situacijas, taikant teorines žinias praktikoje.

VDU dėstytojai ir konsultantai-praktikai kuria kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kūrimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais modelį, kuris leidžia aptarti su darbdaviu kvalifikacijos tobulinimo programos turinį, pritaikyti programą darbdaviui turinio ir programos įgyvendinimo aspektais ir įgyvendinti ją mišriu arba pilnai nuotoliniu būdu. Kuriant šį modelį, VDU dėstytojai stažavosi Atvirajame Nyderlandų universitete, Mokymosi mokslų ir technologijų centre (angl. Centre for Learning Sciences and Technologies, sutr. CELSTEC) , kur mokėsi ir tyrinėjo identiškų paslaugų kūrimą ir įgyvendinimą įmonėms.

Daugiau informacijos apie projektą ir kvalifikacijos programų įgyvendinimą nuotoliniu būdu: