Neformaliojo švietimo studijų programos

Neformaliojo švietimo programos – tai programos, skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Humanitarinių mokslų fakultetas