Neformaliojo švietimo studijų programos

Neformaliojo švietimo programos – tai programos, skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas įgytas kompetencijas liudijantis pažymėjimas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Programos

Apribojimų teorijos sertifikuota tiekimo grandinės ekspertų programa