Informacija doktorantams

Šioje skiltyje rasite visus svarbiausius su doktorantūros studijomis susijusius dokumentus – doktorantūros reglamentus, komitetų sudėtis, studijų programas ir dalykų aprašus, planų bei ataskaitų formas bei kt.

Informacija anglų kalba pateikiama čia.

Mokslo doktorantūros nuostatai

Mokslo doktorantūros nuostatų pakeitimai

Humanitarinių mokslų sritis

Etnologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Filologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Filosofijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Menotyros mokslo krypties doktorantūros informacija

Teologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Socialinių mokslų sritis

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros informacija

Psichologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Politikos mokslų krypties doktorantūros informacija

Sociologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Vadybos mokslo krypties doktorantūros informacija

Teisės mokslo krypties doktorantūros informacija

Gamtos mokslų sritis

Biologijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Biofizikos mokslo krypties doktorantūros informacija

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros informacija

Biochemijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Informatikos mokslo krypties doktorantūros informacija

Technologijos mokslų sritis

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Žemės ūkio mokslų sritis

Agronomijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Miškotyros mokslo krypties doktorantūros informacija

Svarbiausių dokumentų formos

 • Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programa
  Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programos forma
  Šią formą pildo kiekvienas universiteto doktorantas/-ė doktorantūros studijų pradžioje. Užpildytos, katedros posėdyje apsvarstytos, doktorantūros komitete patvirtintos ir pasirašytos doktorantų studijų bei mokslinės veiklos programos yra pristatomos į Doktorantūros mokyklą.
 • Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaita
  Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaitos forma
  Šią formą kiekvienas universiteto doktorantas/-ė pildo du kartus per metus, pasibaigus kiekvienam studijų semestrui. Šios ataskaitos pagrindu doktorantūros studijas administruojančioje katedroje vyksta doktoranto veiklos atestacija, vėliau jos rezultatus bei siūlymus svarsto doktorantūros komitetas. Užpildytos ir pasirašytos doktorantų ataskaitų formos bei egzaminų lapai pristatomi į Doktorantūros mokyklą.
 • Išklausytų dalykų įvertinimai
  Doktoranto išklausyto dalyko įvertinimo (egzamino) lapas
  Pirmųjų dviejų studijų metų, per kuriuos doktorantai turi išklausyti nustatytą kreditų skaičių dalykų, kiekvieno semestro pabaigoje, drauge su savo ataskaitomis į Doktorantūros mokyklą turi pristatyti kiekvieno išklausyto egzamino įvertinimų lapus.

Disertacijos gynimui aktualūs dokumentai

 • Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
  F-16. Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
  Daktaro disertacijos santrauka privalo būti pateikta 15 bibliotekų bei kitų institucijų. Čia yra pateikiama keletas rekomenduojamų adresatų. Doktorantas visą sąrašą parengia, pasitardamas su savo disertacijos vadovu, katedros vedėju ar fakulteto dekanu. Sąrašą pasirašo Doktorantūros komiteto pirmininkas. Parengtas sąrašas yra pristatomas į Doktorantūros mokyklą likus ne mažiau kaip mėnesiui iki disertacijos gynimo.

Kiti dokumentai

 • Kvalifikaciniai reikalavimai (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas)
  Kvalifikaciniai reikalavimai (LMT),
  Lietuvos mokslo tarybos nutarime numatomi minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybiniai reikalavimai
 • Kvalifikaciniai reikalavimai (Švietimo ir mokslo ministro įsakymas)
  Kvalifikaciniai reikalavimai
  Švietimo ir mokslo ministro įsakyme yra numatomi kvalifikaciniai reikalavimai tarybų daktaro disertacijoms ginti nariams, doktoranto moksliniam vadovui, konsultantui, disertacijų oponentui.
 • Mokslo krypčių klasifikatorius
  Mokslo krypčių klasifikatorius
  Dokumente yra pateikiami mokslo krypčių kodai bei pavadinimai. Šio dokumento prireikia, kai yra rengiama disertacijos anotacija, kurioje yra privaloma nurodyti doktorantūros studijų sritį, kryptį.

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla