VDU universitetinis priėmimas

Vytauto Didžiojo universitete vyksta universitetinis priėmimas į nuolatines, ištęstines ir nuotolines pirmosios pakopos ir bakalauro studijas. Tai universitetinis priėmimas, kurio metu stojantieji gali pretenduoti į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos (stojantieji į menų krypties ir ugdymo mokslų krypties programas – iki rugpjūčio 19 d.) turi užpildyti elektroninį priėmimo prašymą,  ir pateikti šiuos dokumentus:

  • elektroninį prašymą;
  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje;

Stojamieji egzaminai

Rugpjūčio  20-21 dienomis vyks iuniversitetinio priėmimo stojamieji egzaminai į menų krypčių grupės studijų programas (Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas) ir į Mokomojo dalyko pedagogikos menų krypties programas (Dailė, Muzika, Šokis).

Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka, vykdymas ir vertinimas yra nurodyti stojamųjų egzaminų tvarkos aprašuose:

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 23 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 d.

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijas sutarties pasirašymo metu priėmimo komisijai turės pateikti dokumento (banko kvito arba bankinio pavedimo) patvirtinančio sumokėto 45 Eur registracijos mokesčio kopiją.

Įstojusieji į mokamas studijų vietas, pradinę studijų įmoką už studijas turės sumokėti iki rugsėjo 10 d. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato. Studijų programų semestro kainos 2019/2020 m.m.

 

Sužinok daugiau apie priėmimą į VDU

Neradai atsakymo į savo klausimą? Nori pasitikslinti? Drąsiai kreiptis į Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais! Iki susitikimo VDU!

Studijų informacijos centras