Studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursas

1981

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia studentiškų universiteto organizacijų 2012 m. paramos konkursą.

Vykdydamas socialiai atsakingo universiteto misiją, VDU studentiškoms organizacijoms skirs tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias Universiteto vardą.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

1.    Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
2.    Tarptautiškumo skatinimas
3.    Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
4.    Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas

Į šią paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios Universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą Universitete turintys asmenys.

Projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

  • paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti iki š. m. rugsėjo 14 d. (imtinai) darbo dienos pabaigos arba siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki š. m. rugsėjo 15 d. (imtinai), adresu Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27–212, LT-44249 Kaunas.
  • projekto paraiška nebus priimama ir vertinama, jei ji buvo pateikta po š. m. rugsėjo 14 d. arba jei ji atsiųsta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, jog paraiška buvo išsiųsta po š. m. rugsėjo 15 d.

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja VDU Studentų reikalų tarnybos referentė Ieva Jacytė tel. (8 37) 751 175, el. paštas i.jacyte@srt.vdu.lt arba srt@adm.vdu.lt.

Projektų rėmimui konkurso būdu planuojama skirti 50 tūkst. litų. Projektų teikimų kiekis universiteto studentiškai organizacijai bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma – neribojami.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.