Studentai kviečiami teikti prašymus socialinėms stipendijoms

1398

Studentai, norintys gauti 2011/2012 m. m. pavasario semestro socialines stipendijas, kviečiami teikti el. prašymus Valstybiniam studijų fondui nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Stipendijos neteikiamos rezidentams ir tiems studentams, kurie neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą, nes pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, o daugiau kaip pusę tos anksčiau baigtos studijų programos kreditų buvo įgiję valstybės biudžeto lėšomis (išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus); taip pat socialinių stipendijų negali gauti ir tie, kurie laikinai sustabdė studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose, bei tie, kurie aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinė stipendija yra skiriama remiantis šiais kriterijais:

•    studentams, kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889);
•    studentams, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
•    studentams, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, prisijungę prie elektroninės bankininkystės sistemos autorizuojasi arba per elektroninio parašo sistemas registruojasi Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje ir užpildo nustatytos formos prašymą.

Daugiau informacijos galima rasti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Socialinės stipendijos (2011-2012 m. m. pavasario semestras)

El. paraiškos teikimo instrukcija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.