Studentai ir absolventai vertina VDU studijų kokybę

1375

VDU Kokybės ir strategijos tarnyba kasmet vykdo apklausas, kurios padeda atpažinti ir tobulinti vykdomas studijų ir besimokančiųjų karjeros projektavimo veiklos kryptis (žr. sąrašą apačioje). Apibendrinti šių apklausų rezultatai dukart metuose bus pristatomi fakultetams.

2015 m. VDU diplomai iškilmingai įteikti 1947 studentams, baigusiems bakalauro, magistrantūros ir vientisąsias studijas. Siekiant nuolat gerinti studijų kokybę VDU, studijas baigiantys studentai kviečiami dalyvauti apklausoje, skirtoje įvertinti studijų kokybę, lūkesčius ir  jų pasiteisinimą studijų įgyvendinimo metu, bei įvardinti įgytą profesinę patirtį ir su karjera siejamus ateities planus.

Kokybės ir strategijos tarnybos vykdytoje  „Baigiančiųjų studijas studentų apklausoje“ aktyviai dalyvavo 1311 (67,33 proc.) studentų.

chartas crop3

Motyvai, paskatinę studentus rinktis studijas VDU, visų pirma, siejami su pasirinkta įdomia studijų programa (79 proc.),  patraukliu VDU  įvaizdžiu (40,90 proc.), draugų ir artimųjų rekomendacijomis (21,40 proc.),  konkrečia programa, vykdoma tik VDU (12, 30 proc.) bei darbo rinkoje paklausia specialybe (12,20 proc.).

Lūkesčiai studijų kokybei. Didžioji dauguma apklausoje dalyvavusiųjų nurodė, kad studijų metu buvo patenkinti (41 proc.) arba iš dalies patenkinti (55 proc.) jų lūkesčiai studijoms VDU: aukšta studijų kokybė (77,50 proc.), įgytas platus išsilavinimas (59,80 proc.),  liberali studijų aplinka (54,20 proc.), bendravimas ir akiračio plėtojimas (54,10 proc.),  geras pasirengimas darbo rinkai (45,80 proc.), individualiai pasirinktų dalykų studijavimas (43,90 proc.).

Tolimesnis studijavimas.  Didesnė dalis šiais metais VDU baigusiųjų studentų planuoja toliau tęsti studijas, 54 proc. iš jų ketina toliau studijuoti Vytauto Didžiojo universitete,  11 proc. – užsienio aukštojoje mokykloje, 20 proc.  ketina studijuoti kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje.

Pasirengimas darbo rinkai. Apklausoje dalyvavę studentai patvirtino, kad studijų turinys ir organizavimo būdas orientuotas į pasirengimą darbo rinkai, o atlikta praktika, savanoriška veikla bei  dalyvavimas studentiškose organizacijose leido sustiprinti savo žinias, įgūdžius ir asmenines savybes, reikalingas projektuojant savo karjerą. Apie pusė (45 proc.) apklausos dalyvių nurodė, kad dar studijuodami jau aktyviai dalyvauja darbo rinkoje ir turi sukaupę daugiau nei 24 mėnesių darbo patirtį.

Siekis dirbti pagal specialybę. Apklausos rezultatai leido patvirtinti VDU vykdomų studijų programų orientavimą į tikslinį įsidarbinimą savo specialybės srityje. Didžioji dalis apklaustųjų studentų patvirtino, kad jų atliekamas darbas yra susijęs (36 proc.) arba iš dalies susijęs (26 proc.) su pasirinkta studijų programa. Tuo tarpu studijų metu nedirbę ir darbo paieškas pradėsiantys studentai sieks dirbti tikslingai su įgyta specialybe susijusius darbus (87 proc.).

Ypatumai. Džiugu, kad universitetą baigiantys studentai apklausoje minėjo labiausiai patikusius studijų aspektus, tokius kaip jauki akademinė artes liberales aplinka, skatinusi domėtis ir rinktis papildomus studijų dalykus, įvairias užsienio kalbas, kokybiškas gretutines studijas ar savanorystės veiklas; galimybė individualiai organizuoti studijų grafiką ir derinti darbą su studijomis, tokiu būdu ugdant savarankiškumą ir asmeninę atsakomybę už studijų eigą ir rezultatus; galimybė klausytis vizituojančių užsienio dėstytojų paskaitas ar studijuoti užsienyje pagal studentų mainų programas ir kt. Studentai pozityviai vertino dėstytojų kompetentingumą, akcentuodami objektyvų jų požiūrį į studentą bei draugišką, atvirą, kritiškai mąstyti skatinantį tarpusavio bendravimą.

2014-2015 m. m. atliktos „Baigiančiųjų studijas studentų apklausos“ rezultatai leido įvardinti bendras studijų kokybės gerinimo tendencijas VDU, detalizuotos ataskaitos bus pristatomos visiems fakultetams. 2015-2016 m. m. atnaujinant apklausos vykdymui skirtą instrumentą, bus labiau detalizuojamas studijų infrastruktūros bei tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas ir kiti aspektai, išryškėję analizuojant šių metų apklausos duomenis.

Nuoširdžiai dėkojame apklausoje aktyviai dalyvavusiems ir prie geresnių studijų siekio prisidėjusiems studentams, ką tik tapusiems universiteto Alumni nariais.

Baigiančiųjų studijas studentų apklausatai universiteto vidinės kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Kasmet VDU vykdomi suinteresuotų kokybe studijų proceso dalyvių nuomonės tyrimai, padedantys identifikuoti ir tobulinti vykdomas studijų ir besimokančiųjų karjeros projektavimo veiklos kryptis:

  • Studentų apklausa apie studijų dalykų dėstymo kokybę,
  • Baigiančių studijas studentų apklausa,
  • Nutraukusių studijas studentų apklausa,
  • Absolventų apklausa,
  • Akademinio personalo profesinio tobulėjimo poreikių tyrimai.

VDU Kokybės ir strategijos tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.