Studentai gali pretenduoti į LR Prezidentų stipendijas

1394

VDU pirmos ir antros studijų pakopos bei vientisųjų studijų studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardines stipendijas. Reikalingus dokumentus galima teikti iki balandžio 28 d.

Stipendija Studijų sritis Pretenduoti galintys atitinkamų studijų programų studentai
Antano Smetonosvardo stipendija Humanitariniai mokslai Humanitarinių mokslų, Menų ir Katalikų teologijos fakultetų studentai
Menas Muzikos akademijos ir Menų fakulteto studentai
Aleksandro Stulginskiovardo stipendija Fiziniai mokslai Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetų studentai
Kazio Griniausvardo stipendija Biomedicinos mokslai Gamtos mokslų fakulteto studentai
Jono Žemaičiovardo stipendija Technologijos mokslai Gamtos mokslų ir Informatikos fakultetų studentai
Algirdo Brazauskovardo stipendija Socialiniai mokslai Ekonomikos ir vadybos, Socialinių mokslų, Politikos mokslų ir diplomatijos, Teisės, Katalikų teologijos ir Menų fakultetų bei Muzikos akademijos studentai

Vardinių stipendijų dydžiai

 • 5-ių bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio stipendija skiriama pagrindinių universitetinių arba vientisųjų studijų III-ojo arba IV-ojo kurso studentams ir mokama pradedant nuo penkto studijų semestro;
 • 7-ių BSI dydžio stipendija skiriama magistrantūros II k. studentams ir mokama pradedant nuo trečio studijų semestro arba vientisųjų studijų V k. studentams ir mokama pradedant nuo devinto studijų semestro.

Prezidento vardo stipendijos mokamos kas mėnesį, nutraukiamos (lėšos grąžinamos Švietimo ir mokslo ministerijai) šiais atvejais:

 • studentui nutraukus ar baigus studijas aukštojoje mokykloje;
 • studentas turi akademinių skolų;
 • studentui paskirta drausminė nuobauda.

Reikalingi dokumentai

Iki balandžio 28 d. Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto g. 27-212) fakultetai turi pateikti:

 • dekanų pasirašytus teikimus, kuriuose prioriteto tvarka kiekvienai teikiamai prezidento stipendijai atskirai būtų pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatai:
  • 2 kandidatai iš pirmos studijų pakopos (II-III k. studentai) ar vientisųjų studijų (II-IV k. studentai);
  • 2 kandidatai iš antros studijų pakopos (I k. studentai).
 • kandidatų dokumentus:
  • nustatytos formos paraišką (ją pildo studentas)
  • paskutinių dviejų semestrų pažymą apie studijų rezultatus. Magistranto atveju – pažymą apie rudens bei paskutinio bakalauro studijų semestrų rezultatus (akademinė pažyma);
  • studento mokslinės ir (arba) meninės veiklos charakteristiką;
  • dokumentus, įrodančius studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus.

SVARBU: universitetas gali teikti kiekvienoje studijų srityje ne daugiau kaip 4 kandidatus, jų galutinę atranką vykdys Studentų reikalų tarnyba. Apie atrinktus kandidatus fakultetai bus informuoti balandžio 29 d.

Stipendijų paraiškos forma

Daugiau informacijos

 • VDU Studentų reikalų tarnyba
 • Vyresn. administratorėAušra Martinkėnienė
 • AdresasS. Daukanto g. 27–212
 • Telefonas / Faksas(8 37) 327 977
 • El. paštasa.martinkeniene@srt.vdu.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.