Stipendijų studijoms ir stažuotei Izraelyje konkursas

1013

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms stipendijoms gauti.

 1. Vasaros kalbos kursams (Ulpan) (3-4 savaičių) – 1 stipendija. 2017 m. vasara.
 2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms – 1 stipendija. 2017-2018 m. m.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) nuolatinių magistrantūros arba doktorantūros studijų studentai. Vientisųjų studijų studentai gali dalyvauti tuo atveju, jeigu jau turi anksčiau įgytą bakalauro laipsnį.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams

 • Įgytas ne žemesnis kaip bakalauro laipsnis ir geri mokymosi rezultatai: aritmetinis paskutinių dviejų sesijų studijų rezultatų vidurkis* (tik studijoms ir vasaros kursams) pagal mokslo sritis:
  • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;
  • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai;
 • Kandidatas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir ne vyresnis nei 35 m. prasidedant mokslo metams.
 • Kandidatas turi atitikti priėmimo į Izraelio mokslo ir studijų institucijas reikalavimus.
 • Gerai mokėti anglų arba hebrajų kalbą.
* Studijų rezultatų aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus arba jau įgyto ankstesnio laipsnio diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus tais atvejais, kai  dabartinių studijų 2 sesijos dar nėra įvykusios.

Skiriamas finansavimas

 • Priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų programos, gali būti skiriama pilna ar dalinė stipendija, kurią sudaro:
  • Mokestis už studijas (pilnas arba dalinis priklausomai nuo pasirinktos studijų programos);
  • Stipendija pragyvenimui (8 mėnesių trukmei);
  • Sveikatos draudimas.
 • Stipendija bus skiriama studijoms tik Izraelio aukštojo mokslo tarybos (angl. Israeli Council for Higher Education) patvirtintose studijų institucijose arba vasaros kalbos kursams (Ulpan) Haifa universitete.
 • Patvirtintiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams galės būti skiriama išmoka kelionei tuo atveju, jeigu jos skyrimas bus patvirtintas pagal 2016-11-30 ŠMM įsakymą Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, kuris įsigalios 2017-01-01. Tikslesnė informacija apie išmokos skyrimo galimybes patvirtintiems studentams bus suteikta po minėto teisės akto įsigaliojimo.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos iki 2016 m. lapkričio 30 d., 12.00 val.:

Švietimo mainų paramos fondui

Aukštojo mokslo programų skyriui

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Paraiškas į Švietimo mainų paramos fondą (toliau – Fondas) galima pristatyti asmeniškai arba išsiųsti paštu, tačiau visi žemiau nurodyti dokumentai Fondą privalo pasiekti iki 2016 m. lapkričio 30 d., 12.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta data, nebus svarstomos.

Konkursui teikiami dokumentai

LIETUVIŲ KALBA (1 originalus dokumentų komplektas):

1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, pažyma dėl studento statuso ir išleidimo į studijas ar stažuotę.

ANGLŲ KALBA (3 egz. – 1 originalus komplektas ir 2 kopijuotų dokumentų komplektai):

 1. Paraiška stipendijai.
 2. Detalus studijų/mokslinės stažuotės programos aprašymas ir pagrindimas, kodėl studijoms ar stažuotei pasirinktas konkretus universitetas.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Susirašinėjimo su pasirinkto Izraelio universiteto atstovu laiškų kopijos arba sutikimo priimti stažuotei raštas (nereikalaujama Ulpan stipendijoms).
 5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro, su oficialiu vertimu į anglų kalbą :
  1. pažyma apie dabartinių studijų rezultatus;
  2. bakalauro, magistro, daktaro ar juos atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija;
 6. Ne mažiau kaip dvi rekomendacijos, parengtos per pastaruosius 6 mėnesius iki nustatyto paraiškų pateikimo termino. Rekomendacijos turi būti parengtos kandidato dėstytojų/profesorių.
 7. 3 nuotraukos.
 8. Sveikatos pažyma (sudedamoji paraiškos stipendijai dalis), patvirtinta kvalifikuoto medicinos specialisto.

Išsamiau apie pateikiamus dokumentus.

Dokumentus prašome sudėti eilės tvarka į 3 įmautes: vienoje – originalūs dokumentai, kitose – jų kopijos.

Konkurso eiga

 • Švietimo mainų paramos fondas atliks paraiškų vertinimą (išsamiau Paraiškų vertinimo tvarka).
 • Sprendimą dėl rekomenduojamų kandidatų priims Tarptautinių studijų komisija (TSK). Pagal poreikį kandidatai gali būti kviečiami į pokalbį su (TSK), apie tikslią datą ir laiką informuojant paraiškoje nurodytu kontaktiniu el. paštu arba telefonu.
 • Rekomenduojamų kandidatų dokumentai bus perduoti Izraelio ambasadai Lietuvoje.
 • Galutinį sprendimą dėl Tarptautinių studijų komisijos (TSK) rekomenduojamų kandidatų priims Izraelio užsienio reikalų ministerija. Galutinių rezultatų paskelbimas planuojamas 2016 m. birželio mėn.

Kontaktinis asmuo:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.