Stipendijų skyrimo sistemos korekcijos

1555

Š.m. birželio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senatas pakeitė universiteto stipendijas reguliuojantį dokumentą – Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašą.

Esminiai šio aprašo pakeitimai – susiję su stipendijos skyrimo procedūra liečiančia I k. antro pusmečio, II k. bei III k. pirmo pusmečio bakalauro ar vientisųjų studijų studentus. Šiems studentams nuo šių metų rugsėjo 1 d., stipendija už studijų rezultatus yra skiriama atsižvelgiant į visų studijų programų, esančių konkrečiame Universiteto akademiniame padalinyje (fakultete ar akademijoje) bei kurse, studentus bendrai ir skiriama ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems buvo paskirta 3,5 BSI dydžio, t.y. padidinta, skatinamoji stipendija, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 (aštuoni) balai.

I k. magistrantams pirmą semestrą stipendija – neskiriama, o I k. bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams – skiriama tik tada, jei konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,500 (devyni su puse) balo.

Visiems kitiems studentams skatinamosios stipendijos skyrimo procedūra – nekinta.

Taip pat apie stipendijos skyrimo pokyčius turėtų  žinoti studentai išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas. Jiems skatinamoji stipendija skiriama tik pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį.

Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete šia tvarka:

  • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos
  • nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos

Daugiau informacijos:

Informacija apie stipendijas

Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.