Skelbiami lengvatas gavusių VDU studentų sąrašai

2417

Įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, VDU skelbia sąrašą studentų, kuriems 2014/2015 m. m. rudens semestro metu suteiktos mokesčių už studijas ir apgyvendinimą bendrabutyje lengvatos. Paraiškas pateikę studentai apie konkurso studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatai rezultatus taip pat bus informuoti asmeniškai el. pašto adresu, nurodytu el. paraiškos formoje.

Primename, kad mokestinės lengvatos, skiriamos semestrui vadovaujantis VDU studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašu, yra dviejų rūšių:

 • Mokesčio už studijas lengvata, kuri gali būti skiriama studentams atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei akademinius pasiekimus (I k. studentų stojamąjį konkursinį balą arba vyresnių kursų studentų paskutinės sesijos akademinį vidurkį ne mažesnį nei 8 balai);
 • Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata, kuri gali būti skiriama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį bei gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Mokesčio už studijas lengvatų skyrimo kriterijai 2014-2015 m. m. rudens semestro metu

Mokesčio už studijas lengvata 2014/2015 m. m. rudens semestrui yra paskirta studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra iki 500 Lt/mėn., atsižvelgiant į paskutinės sesijos vidurkį ar jam prilygintą stojamojo konkursinio balo dydį, kuris prilyginamas akademiniam studentų įvertinimo vidurkiui ir apskaičiuojamas pagal formulę: 5 + konkursinis balas/2, mokestis už studijas 2014/2015 m. m. rudens semestro metu sumažintas pagal šiuos kriterijus:

 • jei vidurkis yra nuo 9,50 iki 10,00, mokestį už studijas sumažinti 100%;
 • jei vidurkis yra nuo 9,0 0 iki 9,49, mokestį už studijas sumažinti 75%;
 • jei vidurkis yra nuo 8,50 iki 8,99, mokestį už studijas sumažinti 50%;
 • jei vidurkis yra nuo 8,00 iki 8,49, mokestį už studijas sumažinti 25%.

Vadovaujantis nurodytais akademiniais kriterijais, tačiau neatsižvelgiant į gaunamas pajamas, mokesčio už studijas lengvata 2014/2015 m. m. rudens semestro metu taip pat suteikta:

 • neįgaliems studentams, kurių darbingumo lygis >45%.  ≤45% darbingumo lygį turintiems neįgaliems studentams, prašantiems valstybės remiamos paskolos, mokesčio už 2014/2015 m. m. rudens semestro studijas sumokėjimas yra atidedamas iki paskolos gavimo datos. Jei Valstybinis studijų fondas nuspręs netenkinti paskolos gavėjo prašymo ir paskola kredito įstaigai nebus grąžinama (vadovaujantis Standartinių valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu sąlygų 2.19 skirsniu, neįgaliems studentams, kurių darbingumo lygis yra ≤45%, suteikiama galimybė gauti negrąžinamą paskolą), tuomet universitetas suteiks mokesčio už studijas lengvatą 2014/2015 m. m. rudens semestro metu tokiomis pat sąlygomis, kaip ir neįgaliems studentams, kurių darbingumo lygis >45%.
 • studentams iš šeimų, kuriose yra daugiau nei 4 vaikai.

Studentai, kurie turi našlaičio statusą, yra atleidžiami nuo mokesčio už studijas mokėjimo visam studijų laikotarpiui.

2014–2015 m. m. rudens semestro mokesčio už studijas lengvatas gavusių VDU studentų sąrašas

Mokesčio už apgyvendinimą lengvatų skyrimo kriterijai 2014-2015 m. m. rudens semestro metu

Studentams sumažintas apgyvendinimo bendrabutyje mokestis 2014/2015 m. m. rudens semestro metu (nuo š. m. rugpjūčio 22 d. iki gruodžio 31 d.) pagal šiuos kriterijus:

 • neįgaliems studentams apgyvendinimo bendrabutyje mokestis sumažintas 25%;
 • studentams, neturintiems abiejų tėvų, apgyvendinimo bendrabutyje mokestis sumažintas 100%;
 • studentams, iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų, apgyvendinimo bendrabutyje mokestis sumažintas 25%;
 • studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 350 Lt/mėn., apgyvendinimo bendrabutyje mokestis sumažintas 25%.

2014–2015 m. m. rudens semestro mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje lengvatas gavusių VDU studentų sąrašas

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.