Skelbiami bendrabučių konkurso rezultatai

2129 1

Š. m. gegužės 17 d. – birželio 5 d. Vytauto Didžioje universiteto (VDU) Studentų reikalų tarnyba (TRT) skelbė konkursą gyvenamosioms vietoms universiteto bendrabučiuose 2016–2017 m. m., skirtą vyresniems nei pirmo kurso studentams. Konkursas buvo organizuojamas vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu. Gyvenamąsias vietas bendrabutyje paskirstė Studentų reikalų tarnyba su VDU Studentų atstovybės pritarimu, atsižvelgdama į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti buvo teikiama:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Apie konkurso rezultatus visi studentai yra informuoti individualiai el. laišku į asmenines VDU „FirstClass“ intraneto el. pašto dėžutes. Taip pat kiekvienas studentas gali pats pasitikrinti, ar jam gyvenamoji vieta buvo skirta, prisijungdamas prie Studentų savitarnos portalo  ir pasirinkdamas atitinkamai skiltis „Bendrabutis“/„Bendrabučio informacinė sistema“/„Registracijos statusas“.

Konkursui vyresnių nei pirmo kurso studentų gyvenamosioms vietoms universiteto bendrabučiuose 2016-2017 m. m. buvo pateiktos 418 paraiškos, iš kurių 331 buvo patenkintos. Bendras paraiškų patenkinimo procentas – 79 %.

Studentai, kuriems konkurso būdu yra suteikta gyvenamoji vieta bendrabutyje, tačiau dėl asmeninių priežasčių jie neketina joje apsigyventi, apie tai turi nedelsiant informuoti Studentų reikalų tarnybą, nurodydami vardą, pavardę, gimimo datą bei atsisakomos paskirtos gyvenamosios vietos adresą (bendrabučio bei kambario numerį).

Informacija studentams, kuriems nebuvo paskirta gyvenamoji vieta bendrabutyje

Studentai, kurie norėtų apsigyventi VDU bendrabutyje ne konkurso tvarka, turėtų nuolat stebėti VDU bendrabučių laisvų vietų sąrašą ir, pamatę norimą vietą, ją rezervuotis. Visi iki š.m. rugpjūčio 22 d. rezervavę gyvenamąją vietą laisvų vietų sąraše ne konkurso tvarka įsikelti į bendrabutį turės teisę nuo š.m. rugpjūčio 22 d. pasirašydami Apgyvendinimo sutartį 2016-2017 m.m.

Informacija studentams, kuriems buvo paskirta gyvenamoji vieta bendrabutyje

Visi studentai, kuriems paskirtos gyvenamosios vietos VDU bendrabučiuose 2015-2016 m. m., į jas gali įsikelti nuo rugpjūčio 22 d. (pirmadienio) iki rugpjūčio 29 d. (pirmadienio) atvykdami į paskirtos gyvenamosios vietos bendrabutį. Šiuo laikotarpiu studentai bus priimami 8–16 val. (pietų pertrauka 12–13 val.). Sekmadieniais ir šeštadieniais studentai nebus apgyvendinami.

Studentai, kuriems yra paskirta gyvenamoji vieta, tačiau negalintys įsikelti į bendrabutį iki rugpjūčio 29 d., apie tai iki rugpjūčio 26 d. turi informuoti bendrabučio valdytoją ir sumokėti apgyvendinimo mokestį už rugsėjo mėn.

Nuo rugpjūčio 22 d. (pirmadienio) iki rugpjūčio 29 d. (pirmadienio) į paskirtas gyvenamąsias vietas bendrabučiuose neįsikėlę studentai jų neteks ir šios vietos bus įtrauktos į VDU bendrabučių laisvų vietų sąrašą bei paskirtos kitiems studentams.

Norint pasikeisti konkurso tvarka paskirtą gyventąją vietą į kitą, tai galima padaryti tik sudarius Apgyvendinimo sutartį, t.y. nuo rugpjūčio 22 d. šiais atvejais:

  • studentai, kurie norės susikeisti paskirtomis gyvenamosiomis vietomis tame pačiame bendrabutyje, turi kreiptis į to bendrabučio valdytoją. Jei norima keistis skirtingų bendrabučių kambariais – abiems studentams reikia kreiptis į Studentų reikalų tarnybą.
  • stebėti VDU bendrabučių laisvų vietų sąrašą ir, pamačius norimą gyvenamąją vietą, ją rezervuoti bei kreiptis į Studentų reikalų tarnybą siekiant persikelti iš konkurso būdu paskirtosios gyvenamosios vietos į naująją.

Primename, jog gyvenamosios vietos kambarį per mokslo metus galima pasikeisti tik vieną kartą, tad atsakingai priimkite sprendimą.

Tolimesni apgyvendinimo konkursai

Vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu konkursas 2016-2017 m. m. gyvenamajai vietai bendrabutyje gauti pirmo kurso magistrantams bus skelbiamas nuo š. m. liepos 1 iki 24 d., o pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams – studijų sutarčių su universitetu sudarymo metu. Sekite informaciją https://vdu.lt

Daugiau informacijos

Apie apgyvendinimą VDU bendrabučiuose – skiltyje „Apgyvendinimas“

Daugiau informacijos teikia


Studentų centras (Studentų reikalų tarnyba)
S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
Telefonas (8 37) 751 175
El. paštas info@studentas.vdu.lt

Komentarai

studentas

"Nuo rugpjūčio 22 d. (pirmadienio) iki rugsėjo rugpjūčio 29 d. (pirmadienio)" Tai rugsėjo ar rugpjūčio?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.