Baigiasi studentiškų organizacijų projektų konkursas

1432

VDU Studentų reikalų tarnyba primena apie vykstantį 2014 m. studentiškų universiteto organizacijų projektų konkursą. Šiemet universitetas papildomai remia ir skatina veiklas, orientuotas į atkurtojo VDU 25-metį. Paraiškas konkursui dar galima teikti iki sausio 15 d. (imtinai).

2014 m. projektų konkurso prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas.

2014-ieji – jubiliejiniai metai, žymintys atkurtojo VDU 25-metį, todėl projektinės veiklos, orientuotos į jo paminėjimą, yra papildomai skatinamos ir remiamos visose 2014 m. organizacijų projektų paraiškų konkurso prioritetinėse veiklos kryptyse.

2014 m. projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai) darbo dienos pabaigos arba siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai), šiuo adresu: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27-212, 44249 Kaunas;
  • projekto paraiška, pateikta po 2014 m. sausio 15 d. ar atsiųsta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2014 m. sausio 15 d., nebus priimama ir vertinama;
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 15 d.;
 • organizacija negali pateikti daugiau kaip 3 projekto paraiškų į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
 • tas pats asmuo negali būti nurodytas projekto vadovu daugiau kaip 3 projektuose;
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma neturi viršyti 8000 Lt ribos.

2014 m. projektų konkurso terminai, prioritetai ir specialieji reikalavimai buvo patvirtinti Šalpos valdybos posėdžio nutarimu 2013 m. birželio 18 d.

Atsiskaitymas už projekto įgyvendinimą

Įgyvendinusi projektą (tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos) organizacija privalo atsiskaityti už Universiteto skirtų lėšų panaudojimą projekto veikloms vykdyti. Tai atliekama užpildant Projekto įgyvendinimo ataskaitą (prie ataskaitos pridedama su projekto vykdymo veiklomis susijusių iš Universiteto skirtos paramos lėšų atliktų pirkimų sąskaitos-faktūros, turima su projektu susijusi rašytinė ir vaizdinė medžiaga, projekto vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašai bei kita aktuali informacija) ir ją pristatant į Studentų reikalų tarnybą (S. Daukanto g. 27–212) bei elektroninę ataskaitos („Word“ dokumento) versiją atsiunčiant elektroniniu paštu info@srt.vdu.lt.

Daugiau informacijos projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.