Skelbiamas papildomas „Erasmus+“ praktikos konkursas

1459

VDU Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT) skelbia papildomą konkursą studentų ir absolventų praktikai užsienyje pagal „Erasmus+“ programą. Atrankos anketas galima siųsti iki 2015 m. birželio 7 d. Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn.

Dokumentai atrankai

Atrankos dokumentai „Erasmus+“ studentų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, išskyrus paskutiniųjų kursų studentus. Praktika turi baigtis iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (išskirtiniais atvejais – 2015-12-31).

Atrankos dokumentai „Erasmus+“ absolventų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinių kursų studentai. Absolventų praktika vėliausiai gali baigtis iki 2016 m. sausio 30 d.

Atrankos kriterijai

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • mokymosi rezultatai.

Atrankoje negali dalyvauti studentai, jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) „Erasmus“ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja. Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl papildomos informacijos studentai kviečiami kreiptis į savo fakultetą.

Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus „Erasmus“ praktikos mobilume.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Tarptautinių ryšių tarnybą arba į savo dekanatą.

Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu: studentų praktikai – 2015 m. birželio 15 d.; absolventų praktikai – birželio 16 d.

Daugiau informacijos ir reikalingi dokumentai

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.