Skelbiamas konkursas studijų paskoloms gauti

4189

Rugpjūčio 25 dieną prasidėjo studentų, norinčių gauti valstybės arba valstybės remiamas paskolas 2010-2011 mokslo metams, registracija internetu.

Studentai, norintys gauti paskolą, turėtų:

 1. Nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 30 d. užsiregistruoti adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/, užpildyti, išsaugoti, atsispausdinti PRAŠYMĄ-ANKETĄ.
 2. Išsiųsti PRAŠYMĄ-ANKETĄ su asmens dokumento kopija, dokumentais, įrodančiais pirmumo teisę, į Valstybinį studijų fondą (adresu A.Goštauto g. 12 – 407, LT – 01108 Vilnius) iki 2010 m. spalio 1 d.

Pirmenybė gauti paskolą teikiama studentams:

 1. kurie yra iš gaunančios socialinę paramą (socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, išlaidų vandeniui kompensacijas) šeimos (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo (Žin., Nr. 73-3352) 3 straipsnyje);
 2. kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 3. kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
 4. studentiškoms šeimoms (abu sutuoktiniai studentai).

  VALSTYBĖS PASKOLA – tai paskola studijų įmokai mokėti (520 Lt). Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, įstoję iki 2009 metų ir mokantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką, išskyrus studentus:

 1. kurių gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų sumą (50 tūkst. Lt);
 2. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;
 3. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal sudarytas valstybės paskolų ar valstybės remiamų paskolų sutartis.

Paskolos grąžinimas prasideda ir palūkanos (5 procentai metinių palūkanų) pradedamos skaičiuoti ne vėliau kaip 24 mėnesiai po studijų baigimo, nutraukimo ar pašalinimo iš studentų sąrašų.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS būna kelių rūšių:

 • studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už (vienus) studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies (jei mokslo ir studijų institucija Jums teikia nuolaidą studijų kainai);
 • gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (BSI, kuri yra 130 Lt) 50 dydžių, t.y., 6500 Lt;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių, t.y., 7800 Lt.

Valstybės remiamos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams vieną kartą metuose rudens semestre. Papildomai pavasario semestre teikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms (25 BSI – 3250 Lt) bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Vadovaujantis Paskolų tvarkos aprašu, valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:

 1. kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus;
 2. kurių bendra Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI;
 3. kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose;
 4. kurie nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas iki aprašo įsigaliojimo Valstybinio studijų fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis;
 5. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Valstybės remiamos paskolos grąžinimas prasideda 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo, ar išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolos grąžinimo trukmė yra 15 metų. Palūkanas paskolos gavėjai pradeda mokėti kredito įstaigai iš karto studijų metu po pirmosios paskolos dalies gavimo. Palūkanos mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

Plačiau apie paskolų teikimo tvarką: https://www.vsf.lt/index.php?id=916.
Plačiau apie valstybės paskolas: https://www.vsf.lt/lt/valstybes-paskolos.
Plačiau apie valstybės remiamas paskolas: https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.