Skelbiamas konkursas socialinėms stipendijoms gauti

6651

VDU Studentų reikalų tarnyba kviečia teikti paraiškas socialinėms stipendijoms gauti. Šios stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki; stipendijų dydis yra nustatytas Valstybės ir nekintantis visuose Lietuvos universitetuose.

Į socialinę stipendiją gali pretenduoti pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai bei asmenys, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

  • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
  • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuoja Vyriausybės socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas. Atkreipkite dėmesį, kad 2010 m. birželio 16 d. Vyriausybė patvirtino šio aprašo pakeitimus. Esminiai pasikeitimai:

  • Pakartotiniame socialinių stipendijų teikime galės dalyvauti visi turintys teisę gauti socialinę stipendiją studentai, išskyrus tuos, kuriems socialinė stipendija buvo skirta pagrindinio teikimo metu.
  • Socialines stipendijas galės gauti užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvoje studentai.
  • Našlaičiai į socialines stipendijas pretenduoti galės iki jiems sukaks 25 metai.

Socialinės stipendijos dydis – tai 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento paraiškoje nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją:

  1. Privalo užsiregistruoti universiteto intranete („FirstClass“ sistemoje), „Studentų savitarnos“ skiltyje esančioje konferencijoje „Socialinių stipendijų registras“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytą formą.  Registracija bus galima tik nuo 2010 m. rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.
  2. Užsiregistravus studentų savitarnoje, užpildomas specialios formos prašymas Studentų reikalų tarnyboje (S. Daukanto g. 27, 210-211 kab.) ir pateikiami reikalingi dokumentai (priklausomai nuo kriterijaus socialinei stipendijai gauti).

Prašymai ir dokumentai priimami tik užpildžius elektroninę formą ir tik iki spalio 8 d. Pažymas galima atsiųsti ir faksu (8 37) 327 977.

Daugiau informacijos teikia:

VDU Studentų reikalų tarnyba
S. Daukanto g. 27, 210-211 kab.
Telefonas (8 37) 327 977
El. paštas srt@adm.vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.