Konkurse į VDU rektorius – prof. Juozas Augutis

2324 1

Ketvirtadienį pasibaigus dokumentų priėmimui, paaiškėjo, kad konkurse į VDU rektoriaus pareigas dalyvauja dabartinis VDU Mokslo prorektorius, matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, energetinio saugumo ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas) prof. Juozas Augutis. Profesorius VDU dirba nuo 1990 m., nuo 2006 m. eina VDU Mokslo prorektoriaus pareigas, o nuo 2009 m. vadovauja VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centrui.

„Dėl savo simbolinės ir Lietuvos nepriklausomybei svarbios istorijos VDU uždeda ypatingos atsakomybės žymę kiekvienam šiame Universitete besimokančiam, dirbančiam ar jam vadovaujančiam. Kandidatuodamas į VDU rektoriaus pareigas, suvokiu šį garbingą įsipareigojimą. Dar daugiau – tai, kad nuo pat VDU atkūrimo esu šio Universiteto bendruomenės narys, yra ir viena svarbiausių priežasčių, lėmusių tokį mano apsisprendimą“, – savo programos koncepcijos pristatyme rašo prof. Juozas Augutis.

VDU rektorių penkerių metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia universiteto Taryba. Rektorius atsako už tai, kad universiteto veikla atitiktų įstatymus, universiteto statutą, kitus teisės aktus, leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu ir sprendžia kitus klausimus.

Birželio 3 dieną universitete vyks atviras VDU Tarybos posėdis, kurio metu pretendentas į rektoriaus pareigas susitiks su Tarybos nariais ir universiteto bendruomene.

2006-2015 m. VDU rektoriaus pareigas ėjo profesorius Zigmas Lydeka.

Prof. Juozo Augučio biografija
Prof. Juozo Augučio gyvenimo aprašymas
Programos koncepcija
Publikacijų sąrašas

Konkurso kalendorius
Konkurso tvarka

Komentarai

Super!

Linkime sėkmės!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.