Šiemet – Aukštųjų kursų 90 metų jubiliejus

3767

2010 m. sausio 27 d. sukanka 90 metų, kai įkurti Aukštieji kursai, iš kurių kilo visos Kauno aukštosios mokyklos. Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos žemės ūkio universitetas kviečia dalyvauti šiai progai skirtuose renginiuose.

Idėja sulaukė gausios visuomenės paramos

Aukštieji kursai Kaune įkurti 1919 m. pabaigoje – grupelės inteligentų, vadovaujamos Zigmo Žemaičio, pastangomis. Kursų įkūrimo idėja nesulaukė Vyriausybės palaikymo, nes stigo lėšų, tačiau steigėjų entuziazmo nenuslopo – nutarta Aukštuosius kursus įkurti visuomenės pastangomis ir lėšomis.

1919 m. spalio 6 d. laikraštyje „Lietuva“ buvo išspausdintas skelbimas, kviečiantis visus, norinčius studijuoti aukštojoje mokykloje, pateikti duomenis apie save į Švietimo ministerijos 15 kabinetą. Spalio 8 d. Aukštųjų kursų iniciatorių susirinkime buvo išrinkta vykdomoji komisija, į kurią įėjo Jurgis Alekna, Tadas Ivanauskas, Augustinas Janulaitis, Jonas Vabalas-Gudaitis, Kazimieras Vasiliauskas, Eduardas Volteris ir Zigmas Žemaitis. Komisija paruošė Aukštųjų kursų įstatų projektą, tačiau nesitikėjo, kad atsiras tiek norinčių studijuoti – per kelias dienas nuo skelbimo pasirodymo gauta beveik 600 pareiškimų.

Organizatoriai sunešė iš namų vadovėlius, užrašus, bankas paskolino 120 tūkstančių markių. E. Volteris buvo komandiruotas į Vokietiją, kur nupirko knygų, užsakė žurnalų. Gruodžio 6 d. Aukštųjų kursų organizatoriai, siekdami suburti kuo daugiau inteligentų, įsteigė Aukštųjų mokslų draugiją, kuri rinko lėšas būsimai aukštajai mokyklai. Gruodžio 16 d. draugijos narių susirinkime buvo priimti kursų įstatai, mokslo planai, išlaidų sąmatos. 1920 m. sausio 5 d. Aukštųjų kursų įstatus patvirtino švietimo viceministras Pranas Mašiotas, tačiau suteikti materialinės paramos Vyriausybė negalėjo. Daugiausia paramos suteikė Amerikos lietuviai.

Aukštosios mokyklos kūrimui neliko abejingi ir moksleiviai – 1919 m. gruodžio 13 d. „Lietuvos“ laikraštyje buvo išspausdintas moksleivių kreipimasis, kuriame rašyta: „Demokratingoj valstybėj kiekvienas pilietis turi elgtis taip, tarytum nuo jo pareina visos valstybės laimė ir tarytum tik jis vienas teturi atsakomybės tėvynės nelaimėms. Tokio pat jausmo prisiimkim mes Aukštosios mokyklos įkūrimui.“

Sukūrė pagrindus Lietuvos universitetui

1920 m. sausio 27 d. vakarą sausakimšoje gimnazijos rūmų salėje Z. Žemaitis paskelbė apie Aukštųjų kursų įsteigimą. O kai Juozo Naujalio diriguojamas choras, pritariant kariniam dūdų orkestrui, užtraukė Lietuvos himną, ašaras braukė ir būsimieji kursų klausytojai, ir lektoriai.

Aukštąją mokyklą sveikino ir peraugti į universitetą linkėjo Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius ir J. Vabalas-Gudaitis. Poetas kunigas Maironis prisiminė, kaip prieš 35 metus toje pačioje salėje jis baigė gimnaziją. Tuomet čia buvo parašyta, kad lietuviškai šnekėti mokykloje draudžiama. Poetas džiaugėsi, kad tiek daug mokslo žmonių šiandien kalba gražia lietuvių kalba ir kuriama aukštoji lietuvių mokykla. Aukštuosius kursus sveikino lietuvių kalbos mokytojas Jonas Jablonskis, žydų atstovas Maksas Soloveičikas, būsimasis studentas Domas Micuta.

Iškilmės truko beveik 4 valandas, tačiau visiems pasirodė, kad prabėgo tarsi viena akimirka. Atsisveikinimui, po 88 metų pertraukos nuo tada, kai Rusijos caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą, buvo sugiedotas studentų himnas „Gaudeamus igitur“.

Kursai gavo buvusios komercinės mokyklos (dabar – KTU pirmieji rūmai, A. Mickevičiaus g. 37) pastatą ir vieną namelį (dabar šioje vietoje stovi Kauno medicinos universiteto rūmai). Paskaitos vyko Seimo rūmuose, Gamtos tyrimo stotyje ir kitur. Kursuose veikė 6 skyriai: Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos fizikos, Gamtos, Medicinos ir Technikos.

Aukštųjų kursų padėtis buvo nelengva – 1921 m. vasario 14 d. rašte pirmajam Aukštųjų kursų vedėjui Z. Žemaičiui Technikos skyriaus vedėjas J. Šimoliūnas rašė, kad Technikos skyrius įsigijo įvairių prietaisų ir modelių braižybai, tačiau neturi kur jų padėti, nes nėra tinkamų patalpų ir baldų braižyklai įrengti. Nepaisant visų sunkumų, Aukštieji kursai atliko savo užduotį – paruošė pirmuosius studentus, subūrė dėstytojus, padėjo pagrindą universiteto mokslo įstaigoms ir 1922 m. vasario 16 d. peraugo į universitetą.

Parengė Audronė Veilentienė, KTU muziejaus vedėja

Aukštųjų kursų Kaune 90-mečio renginiai

Sausio 13 d. 14 val.
„Aukštieji kursai ir veterinarijos studijų bei mokslo ištakos“. LVA didžioji salė (Tilžės g. 18, Kaunas).

Sausio 26 d.
Parodos „Aukštasis medicinos mokslas Kaune 1920–1940“ atidarymas KMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje (Rotušės a. 28, Kaunas).

Sausio 27 d. 13 val.
Šv. Mišios, skirtos Aukštųjų kursų Kaune 90-mečiui paminėti. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia (Žemaičių g. 31a, Kaunas).

Sausio 27 d. 16 val.
Aukštųjų kursų Kaune 90-mečio minėjimo iškilmės. KTU aula (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas).

Vasario 11 d.
Muziejinės ekspozicijos, skirtos Aukštųjų kursų 90-mečiui, atidarymas. VDU rektorato pastatas, 1 a. (K. Donelaičio g. 58, Kaunas).

Vasario 12 d. 14 val.
LŽŪU renginys, skirtas Aukštųjų kursų jubiliejui paminėti. Tema: „Žemės ūkio mokslas ir aukštieji kursai“ (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.).

Vasario 12, 13 d.
Kauno aukštųjų mokyklų sporto varžybos. LKKA (Sporto g. 6, Kaunas).

Vasario 25 d.
Diskusija „Universitetas ir kūno kultūra“ (dalyvauja Kauno aukštųjų mokyklų atstovai). LKKA (Sporto g. 6, Kaunas).

Kovo 25 d.
Studentų mokslinės draugijos konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. LKKA (Sporto g. 6, Kaunas).

Kovo 10 d.
Vidmanto Bartulio oratorija „Sutvėrimas“. VDU didžioji salė (S. Daukanto g. 28, Kaunas).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.