Šiandien Taryba rinks VDU rektorių (tiesioginė transliacija nuo 10.30 val.)

2646

Šį trečiadienį, rugpjūčio 25 d., Vytauto Didžiojo universiteto Taryba rinks naująjį rektorių. Į universiteto rektoriaus postą pretenduoja šiuo metu rektoriaus pareigas einantis prof. Zigmas Lydeka, rinkimais buvo susidomėjęs ir Maltos universiteto profesorius Mark Paul Brincat.

Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją iš pretendento į rektoriaus portą susitikimo su Tarybos nariais bei Universiteto bendruomene:

10.30 val. VDU rūmuose Gedimino g. 44, 203 auditorijoje numatytas pretendento į rektoriaus pareigas susitikimas su Tarybos nariais bei Universiteto bendruomene. Numatyta ir tiesioginė susitikimo transliacija į tame pačiame pastate esančią 303 auditoriją, taip pat transliacija internetu (universiteto tinklalapyje mindaugas.vdu-lt.tit.lt). 11.30 val. prasidės uždaras Tarybos posėdis, kurio metu vyks slaptas balsavimas. Nuo 12 val. VDU rūmuose Gedimino g. 44, 203 auditorijoje numatyta spaudos konferencija, kurioje susirinkusius su konkurso rezultatais supažindins VDU Tarybos pirmininkas Valdas Adamkus.

Kaip numatyta Vytauto Didžiojo universiteto statute, Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip trys penktadaliai visų Universiteto tarybos narių. Rektoriaus kadencija trunka penkerius metus. Tas pats asmuo Universiteto rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

Rektorius leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu, taip pat atlieka kitas funkcijas.

Universiteto rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto taryba. VDU Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris tvirtina universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių. Taryba taip pat nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.