Senato posėdyje pristatyta metinė veiklos ataskaita

1555

Kovo 27 d., trečiadienį, 14 val. VDU mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyko universiteto Senato posėdis, kurio metu buvo svarstoma VDU metinės veiklos ataskaita ir kiti klausimai, o dirigentui, pedagogui prof. Petrui Bingeliui įteiktas VDU Sidabro medalis.

Maestro prof. Petras Bingelis posėdyje buvo pasveikintas neseniai praėjusio jubiliejaus proga ir apdovanotas VDU Sidabro medaliu už nuopelnus Kauno miesto ir visos Lietuvos muzikiniam gyvenimui. Prie VDU Muzikos akademijos įkūrimo prisidėjęs profesorius P. Bingelis padėkojo už apdovanojimą ir pažymėjo, kad pastarojo padalinio įkūrimas reikšmingas visos Lietuvos muzikinės kultūros raidai. Savo kalboje pabrėždamas svarias kitų pastangas įkurti akademiją, ypač VDU rektoriaus prof. Z. Lydekos, bei sveikindamas artėjančių šv. Velykų proga, prof. P. Bingelis prisiminė ir gražius popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo žodžius.

„Tapkime draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkime šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkime bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės. Ir viskuo, ką turime, dalinkimės su visais kaip tikri Dievo vaikai, nes Dievas mus myli ir dalina mums taiką. Kuo daugiau save atiduodame, tuo daugiau save atrandame“, – popiežių citavo prof. P. Bingelis.

Vėliau Senato posėdyje buvo įteikti daktaro diplomai disertacijas apsigynusioms Rūtai Ruolytei-Verschoore ir Salomėjai Karasevičiūtei bei patvirtinti du nauji Senato nariai – politikos mokslų doktorantas, VDU atstovybės Vilniuje vadovas ir rektoriaus padėjėjas viešajai politikai Jonas Okunis bei VDU Studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus.

Svarbiausia posėdyje numatytos darbotvarkės dalis buvo universiteto metinės veiklos ataskaitos, 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitos bei Universiteto 2013 m. biudžeto svarstymas. Pristatydamas ataskaitą, VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka džiaugėsi galimybe apibendrinti universiteto bendruomenės pasiekimus 2012-aisiais. „Man garbė pristatyti mūsų visų praėjusiais metais padarytus darbus, idėjas, kurios universitete tampa nuostatomis, veiklos dalimi arba konkrečiais rezultatais. Kiekvienas iš mūsų turėtų pats įvertinti, kiek mums praėjusiais metais pavyko pasiekti“, – universiteto bendruomenės nariams sakė rektorius.

Pristatytoje ataskaitoje buvo apžvelgta VDU veikla 2012 m., remiantis užsibrėžtais naujos universiteto strategijos tikslais: socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė, patikimas tarptautinis partneris, asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos, aukščiausio lygio mokslas ir menas, darni ir kūrybiška aplinka. Šiuos tikslus tikimasi įgyvendinti iki 2020 m.

Posėdyje taip pat buvo tvirtinami: Užsienio kalbų instituto direktorius, komisija dėl VDU garbės daktaro vardo suteikimo, minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašai, nauja mokslinių tyrimų tema (klasteris). Posėdyje buvo tvirtinamas akademinis kalendorius, doktorantūros reglamentai bei studijų reguliamino pataisos, svarstomas bendro studijų vietų skaičiaus nustatymas, teikiami siūlymai VDU Tarybai ir aptarti kiti klausimai.

Po dviejų dienų, kovo 29 d., posėdį surengs ir VDU Taryba. Be aukščiau minėtos metinės veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos bei biudžeto, Taryba taip pat tvirtins studijų kainas ir nustatys bendrą studijų vietų skaičių.

Daugiau informacijos apie VDU Tarybą ir Senatą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.