Senato posėdyje pagerbė prof. Povilą Zakarevičių

3346

Vasario 12 d., penktadienį, VDU didžiojoje auloje vyko iškilmingas VDU Senato posėdis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir universiteto gimtadieniui paminėti.

Posėdžio metu įteiktos VDU Garbės profesoriaus vardo regalijos profesoriui Povilui Zakarevičiui už jo nuopelnus atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir svarų indėlį į Lietuvos vadybos mokslus.

Senato posėdyje taip pat vyko vardinių stipendijų, daktaro diplomų, docento ir profesoriaus atestatų įteikimas, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų pagerbimas. Renginyje pasveikinti ir aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai.

Septyniems studentams įteiktos VDU garbės stipendijos: Tautvydui Jakevičiui, Vytautui Jurkui, Eglei Ramuckytei, Vaidai Stepanovaitei, Marijui Mažūnui, Pauliui Baltokui ir Povilui Bartušiui. VDU garbės stipendijos skiriamos studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui.

Apie prof. Povilą Zakarevičių

Prof. P. Zakarevičius daugiau negu ketvirtį amžiaus paskyrė Vytauto Didžiojo universitetui – buvo jo Atkūrimo iniciatyvinės grupės, Atkūrimo tarybos, Atkuriamojo senato ir vėlesnių senatų narys, pagrindinis Ekonomikos ir vadybos fakulteto kūrėjas, pirmasis jo dekanas. Jam vadovaujant sukurta ir aprobuota pirmoji verslo administravimo ir vadybos studijų programa.

Dvidešimt penkerius metus prof. P. Zakarevičius dirbo perduodamas žinias studentams, išugdė ištisą kartą absolventų, jam vadovaujant disertacijas apgynė 15 jo buvusių doktorantų. Nuo 1998 m. vadovauja Vadybos mokslų krypties doktorantūros komitetui.

Profesorius pasižymėjo mokslo srityje – išleido 10 monografijų, publikavo virš 80 straipsnių. Nuo 1995 m. jis yra žurnalo „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ redakcinės kolegijos pirmininkas, kitų mokslo žurnalų redkolegijos narys. Jo mokslinė veikla įvertinta respublikos mastu – nuo 2011 m. P. Zakarevičius išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.