Rinkimai į VDU Tarybą: skelbiamos konferencijų datos (papildyta 05.14, VIDEO)

3088

Gegužės 18 d., antradienį, vyks dvi konferencijos – dėstytojų bei mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų, kuriose bus išrinkti VDU bendruomenės skiriami nariai į universiteto Tarybą.

Administracijos ir kitų darbuotojų konferencija prasidės 8 val., o dėstytojų ir mokslo darbuotojų – 10 val. VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

Kviečiame  susipažinti su delegatų, kurie dalyvaus šiose konferencijose, bei kandidatų į VDU Tarybą sąrašais:

Delegatų sąrašas į administracijos ir kitų darbuotojų konferenciją
Delagatų sąrašas į dėstytojų ir kitų mokslo darbuotojų konferenciją
Kandidatų į VDU Tarybą sąrašas

Daugiau informacijos apie universitete vykdomą pertvarką rasite specialiame video reportaže.

Konferencijų darbotvarkė

1.    Konferencijos kvorumo tvirtinimas.
2.    Konferencijos pirmininko rinkimai.
3.    Konferencijos sekretoriaus rinkimai.
4.    Balsų skaičiavimo komisijos, susidedančios iš 5 asmenų, išrinkimas.
5.    Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas rinkimų komisijos narys viešai pareiškia nuomonę dėl iškeltų ar save išsikėlusių kandidatų formalaus atitikimo reikalavimams.
6.    Kandidatų į VDU tarybą prisistatymas (jei kandidatas pageidauja).
7.    Balsavimo biuletenių dalinimas.
8.    Slaptas balsavimas (balsuotojai išbraukia tuos kandidatus, prieš kuriuos jie balsuoja. Likusių kandidatų skaičius neturi viršyti konferencijoje numatytų išrinkti Tarybos narių skaičiaus).
9.    Balsų skaičiavimas.
10.    Reikalui esant, pakartotinių balsavimų organizavimas pagal Senato patvirtintos „Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skyrimo į pirmąją Vytauto Didžiojo universiteto Tarybą rinkimų būdu tvarkos“ 24, 25 ir 26 punktus (šis aprašas skelbiamas VDU intranete „FirstClass“, konferencijoje „VDU Tarybos rinkimai“).
11.    Konferencijos protokolų tvirtinimas. (Konferencijos dalyviai atviru balsavimu patvirtina balsų skaičiavimo komisijos protokolus, juos pasirašo Konferencijos pirmininkas, sekretorius ir Rinkimų komisijos atstovas).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.