Rinkimai į VDU Tarybą: patvirtintos atstovų skyrimo į konferencijas kvotos

2600

Balandžio 27 d. VDU Senato pirmininkas Jurgis Vilemas paskelbė kvotas, kiek atstovų bus skiriama į dvi konferencijas: dėstytojų bei mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų.

Tą pačią dieną įvyko ir pirmasis VDU Rinkimų komisijos posėdis, kuriame patvirtintas „Konferencijų organizavimo dėl narių skyrimo rinkimų būdu į pirmąją Vytauto Didžiojo universiteto Tarybą tvarkos aprašas“ (jį galite rasti VDU intranete „FirstClass“, konferencijoje „VDU Tarybos rinkimai“).

Laikantis aukštojo mokslo reformos nuostatų, jau šiemet bus suformuotas naujas aukščiausias universiteto valdymo organas – Taryba, sudaryta iš 11 narių. Vieną narį į šią tarybą skirs VDU Studentų atstovybė, vieną – VDU administracija ir kiti darbuotojai, tris – VDU dėstytojai ir mokslo darbuotojai.

Nuo VDU bendruomenės skiriami nariai bus išrinkti dvejose konferencijose – dėstytojų ir mokslo darbuotojų konvencijoje bei administracijos ir kitų darbuotojų konferencijoje slaptu balsavimu. Konferencijose dalyvaus atitinkamai dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei administracijos ir kitų darbuotojų deleguoti atstovai.

Abi konferencijas organizuoja Senato valdybos sudaryta Rinkimų komisija, kuri, be kitų funkcijų, registruos ir kandidatus į Tarybos narius. 2010 m. balandžio 21 d. VDU Senato Valdybos nutarimu patvirtintą VDU Tarybos rinkimų komisiją sudaro 7 nariai: prof. Auksė Balčytienė, Lina Bloveščiūnienė, prof. Romualdas Juknys, Donatas Juodpusis, doc. Julija Kiršienė, prof. Kristina Levišauskaitė, Jūratė Lukauskienė.

Atstovų skyrimo į konferencija kvotų sąrašą rasite šiame dokumente, o tvarkos aprašas bei kitą susijusi informacija skelbiami VDU intranete „FirstClass“, konferencijoje „VDU Tarybos rinkimai“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.