Registruojami prašymai valstybės paskoloms

2138

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia, kad prašymai valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms gauti 2012/2013 m. m. pavasario semestro metu priimami iki š. m. kovo 29 dienos.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, teisę gauti valstybės paskolas turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, o valstybės remiamas paskolas – dar ir trečiosios pakopos bei laipsnio nesuteikiančiose studijų programose studijuojantys studentai.

Šių mokslo metų pavasario semestro metu studentams bus teikiamos šios paskolos:

  • valstybės paskolos studijų įmokai mokėti – skiriamos studentams, į aukštąsias mokyklas įstojusiems iki 2009 metų;
  • valstybės remiamos paskolos:
    • studijų kainai sumokėti – paskolos suma negali viršyti studento mokamos studijų kainos;
    • gyvenimo išlaidoms dengti – pavasario semestro metu teikiamų paskolų dydis negali viršyti 25 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio – 3250 Lt;
    • dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis paremti – paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžio – 7800 Lt.

Prašymai valstybės ir valstybės remiamoms paskoloms gauti turi būti pildomi internetu. Jeigu pildant prašymą nurodomi kriterijai, suteikiantys pirmumo teisę gauti paskolą arba apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų priėmimo termino pabaigos, t.y. š. m. kovo 29 d., studentas arba jo įgaliotas asmuo Valstybiniam studijų fondui turi pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą minėtiems kriterijams.

Sąrašą studentų, kuriems siūloma sudaryti sutartis dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų, numatoma paskelbti š. m. balandžio 18 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.