Prof. Z. Kiaupos 70-mečiui skirtoje konferencijoje gvildeno XVI-XVIII a. LDK istorijos epizodus

1475

Vasario 10 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyko VDU profesoriaus ir Senato pirmininko Zigmunto Kiaupos 70-mečio sukakčiai skirta mokslinė konferencija, kurią organizavo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra. Šios konferencijos tikslas ir idėja buvo pagerbti istorijai, mokslui ir ugdymui atsidavusį VDU profesorių ir pasidžiaugti garbingu jubiliejumi, nuveiktais ir ateityje laukiančiais darbais.

Mokslinę konferenciją atidarė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka. Tardamas sveikinimo žodžius rektorius paminėjo, jog Z. Kiaupa yra ypatingos kompetencijos ir subtilumo profesorius, dėmesingas ir santūrus kolega bei pedagogas. „Didžiuojuosi ir džiaugiuosi, jog savo universitete turime tokią asmenybę, kuri yra pripažinta ne tik mūsų, bet ir tarptautinės bendruomenės, besidominčios istorijos vingiais" , – sakė VDU rektorius.

Linkėdamas ilgų ir vaisingų kūrybinio darbo metų, VDU rektorius paminėjo, jog dar kartą šią gražią profesoriaus sukaktį universitetas prisimins ir paminės vasario 14 d. iškilmingo Senato posėdžio metu, minint universiteto 90-ąjį gimtadienį.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas taip pat pasveikino profesorių Z. Kiaupą ir miesto bendruomenės vardu įteikė dovaną – Kauno miesto simbolio – tauro statulėlę. „Šiandien neįsivaizduojame Lietuvos istorikų bendruomenės be profesoriaus Z. Kiaupos, neįsivaizduojame istorijos tomų be profesoriaus minčių ir darbų. Lenkiame galvą prieš Jus, dėkojame už atliktus darbus ir istorijos tiesas, iš kurių mokėmės mes ir mokysis mūsų ateities kartos", – profesorių sveikino Kauno meras. 

Konferencijoje nuskambėjo įvairiems XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos epizodams skirti pranešimai. Tyrinėtojai dalinosi mintimis ir įžvalgomis apie svarbias XVI a. LDK politines figūras, žvelgė į Lietuvos pilių istoriją karybos aspektu, gvildeno stepės, kaip teritorinės atskirties, ypatybes. Itin daug dėmesio sulaukė įvairūs LDK miestų socialinės bei politinės istorijos klausimai. Konferencijos klausytojai turėjo progą išgirsti pranešimų apie LDK seimelių, iždo administravimo, policijos veiklos speficiką, susipažinti su XVIII a. privačia Radvilų milicija. Konferencijos mokslinę dalį užbaigė aštrias socialines luomų ir nusikalstamumo problemas nagrinėjantis tekstas bei XVIII a. pabaigos įvykiams skirtas pranešimas apie sukilėlių spaudinius.

Z. Kiaupa VDU pradėjo dėstyti 1993 m. Nuo pat pirmųjų VDU atkūrimo metų įsijungė į Istorijos katedros organizavimą, pradėjo kurti naujos akademinės istorijos mokyklos užuomazgas. 2003 m. tapo VDU Istorijos katedros profesoriumi. 2009 m. Z. Kiaupai suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Profesorius skaito LDK miestų ir miestelių istorijos, Kauno miesto istorijos, įvado į istorijos studijas ir kitus kursus istorijos bakalauro ir magistro studijų studentams, vadovauja bakalauro, magistro darbams, ugdo jaunuosius istorijos mokslų daktarus. Paskaitų metu veikia jo vadovaujamas Kauno istorijos seminaras, kur užsimezga naujos tyrinėjimų idėjos, duodančios kūrybinį impulsą paties profesoriaus inicijuotoms, kasmetinėms ir jau daugiau nei dešimtmetį gyvuojančioms Kauno istorijos konferencijoms. 

Z. Kiaupa taip pat yra VDU Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų klasterio tarybos pirmininkas, Kauno istorijos metraščio redkolegijos pirmininkas. Be kita ko, Z. Kiaupa yra VDU Senato narys ir Senato pirmininkas, Lietuvos heraldikos komisijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, iki šiol dirba ir Lietuvos istorijos institute.

2012 m. sausio 16 d. tinklalapyje www.veidas.lt buvo paskelbti akademinės istorikų bendruomenės atstovų organizuotų geriausių pastarojo dešimtmečio istorikų rinkimų rezultatai. Profesorius Z. Kiaupa buvo pripažintas geriausiu šio dešimtmečio istoriku.

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą iš vykusios mokslinės konferencijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.