Prof. L. Mažylio parodoje – šventiniai pašto ženklai

1668

VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52, I a. fojė) veikia VDU Viešojo administravimo katedros profesoriaus dr. Liudo Mažylio filatelijos ir filokartijos paroda „Kalėdinis paštas 1898-2015 m.“, kurioje eksponuojami Lietuvoje naudoti kalėdiniai ir naujametiniai pašto ženklai.

Parodoje iš prof. dr Liudo Mažylio kolekcijos eksponuojami kalėdiniai atvirukai, vokai bei pašto ženklai pradedant pirmuoju pasaulyje, kuris buvo išleistas Kanadoje 1898 m.

„Ilgą laiką nebuvo kalėdinių pašto ženklų leidimo tradicijos, tad sveikinta atvirukais, vėliau buvo išleidžiami kalėdiniai bei naujametiniai vokai. Parodoje galima pasekti, kaip įsitvirtino dizaino tradicija, kokios detalės keitėsi. Visi parodoje eksponuojami laiškai siųsti į arba iš Lietuvos. Tai – nuo caro valdžios laikų, I ir II pasaulinio karo, tremties laiškų pavyzdžiai, sovietmečio, tarpukario Lietuvos bei dabartinės Lietuvos korespondencija (dabar jau „Lietuvos paštas“ Kalėdoms skirtus pašto ženklus leidžia kasmet)“, – paaiškino prof. Liudas Mažylis.

Pirmasis pasaulyje kalėdinis pašto ženklas išleistas dar XIX amžiaus pabaigoje (nuotr. žemiau), tuo tarpu reguliariai kasmet leisti proginius šios temos pašto ženklus tapo įprasta tik XX a. antrojoje pusėje.

pz

Vis dėlto jau iki Pirmojo pasaulinio karo dabartinės Lietuvos teritorijoje paplito mada paštu siuntinėti naujametinius sveikinimus. Buvo klijuojami standartiniai carinės Rusijos pašto ženklai, o atvirukai naudoti ne tik proginiai kalėdiniai, naujametiniai (paprastai rusiški, lenkiški, vokiški), bet ir nebūtinai proginiai, o artimi pagal nuotaiką, kartais savadarbiai. Atrodo, kad apie 1913 m. sveikinimo paštu tradicija jau buvo plačiai įsitvirtinusi.

Eksponate siekiama parodyti naudotų atvirukų įvairovę, medžiagą išdėstant pamečiui.

Karo metais sveikinimo tradicija nenutrūko, tačiau naudoti nebent užsilikę iš ankstesnių laikų šventiniai proginiai atvirukai, o šiaip – patys įvairiausi. Eksponuojama Pirmojo pasaulinio karo korespondencija Klaipėdos krašte, vokiečių okupuotoje Lietuvoje, taip pat Rusijoje užfrontėje atsiradusių lietuvių korespondencija.

Įsitvirtinus Nepriklausomai Lietuvos Respublikai, radosi didelė kalėdinių bei naujametinių sveikinimo atvirukų įvairovė, bet specialiai tam skirtų pašto ženklų leidžiama Lietuvoje nebuvo; tai dar nebuvo įprasta nė kitose pasaulio valstybėse. Žinoma, lietuvių sveikinimai plaukė ir iš užsienio. Lenkų užimtame Vilniaus krašte laikytasi panašios tradicijos.  

Antrasis pasaulinis karas atnešė naujų dramų ir tragedijų. Lyg iš inercijos tebesveikinama ir linkima tų pačių kiekvienam svarbių dalykų, bet rašoma nebent ant nuo seniau užsilikusių atvirukų, kai kada kokių nors dalykinių laiškų kontekste. Nelengva skaityti tremtinių laiškus – atrodo, šventės tik pagilindavo skausmingas nuotaikas.

Sovietų Sąjungoje pokario metais pradėta gausiau leisti naujametinių ženklintų vokų ir atvirukų. Įprastinė simbolika – Maskvos kremlius žiemą.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje radosi valstybių (Vatikanas, Australija), kurios kasmet ėmė leisti kalėdinius pašto ženklus. Apie 1962 m. prie jų prisidėjo Kanada, JAV, SSRS, palaipsniui ir kitos valstybės. Tai sutapo su „postalininiu atšilimu“, galimybe Lietuvoje gyvenantiems žmonėms susirašinėti su giminėmis užjūryje.

Akivaizdu, kad sovietiniams dailininkams – pašto ženklų kūrėjams – buvo keliama sąlyga pavaizduoti Maskvos kremlių ar bent to kremliaus detalę; to laikytasi itin griežtai ir be jokių išimčių. Tai produkcijai labai ryškų kontrastą sudarė Vakaruose leisti kalėdiniai pašto ženklai su krikščioniška simbolika. Pamažu įsiteisėjo sovietiniai atvirukai su sveikinimo įrašu ir lietuviškai. Ypač apie 1990 m., jau nesustabdomai yrant Sovietų Sąjungai, pabiro  ženklintų atvirukų su naujametiniais sveikinimais „nacionalinėmis SSRS tautų kalbomis“, taigi ir lietuviškais.

Atstačius nepriklausomybę Lietuvoje kurį laiką galiojo ir buvę sovietiniai, ir nauji lietuviški pašto ženklai. Netrukus išleisti kalėdinės tematikos lietuviški ženklinti vokai. Pirmasis lietuviškas pašto ženklas, skirtas šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams, išleistas gana vėlai – tik 1994 m. Nuo tada Lietuvos paštas leidžia tokius pašto ženklus reguliariai – kasmet.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.