Pristatyta istoriko prof. E. Aleksandravičiaus knyga

4560

Gegužės 15 d. VDU Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25, II a.) buvo pristatyta istoriko prof. habil. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus knyga „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“, kurioje tyrinėjama lietuvių tautos migracija nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Pristatyme dalyvavo knygos autorius prof. E. Aleksandravičius, sociologė doc. dr. Daiva Kuzmickaitė, istorikė dr. Daiva Dapkutė, istorikas ir knygos leidėjas dr. Artūras Mickevičius. Diskusiją vedė istorikas Arūnas Antanaitis.

Pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairialypius istorijos ir literatūros šaltinius, knygoje autorius įrodo, kad lietuviai, kaip ir daugelis kitų tautų, yra amžinojo tautų kraustymosi istorijos veikėjai. Knyga atskleidžia ilgamečius autoriaus tyrinėjimus ir sykiu išryškina daugelio lietuvių diasporos tyrinėtojų, dirbančių VDU Lietuvių išeivijos institute, įdirbį.

Profesorius knygoje atsigręžia į permainingą lietuvių pasaulio istoriją, tautiečių prigimtį, lemtį, permainas ir prisikėlimus. „Tai tauta, kuri per tūkstantį metų nuolat įrodinėjo, kad buvo, yra ir bus lygi tarp lygių. Ji plėtėsi iki imperijos, ji krito žemiau žolės. Lietuviai buvo vejami lauk iš savo žemės, nors dar neseniai patys grobė svetimas žemes. Skirtingais laikais lietuvių pėdos pasiekė Ameriką, Aziją, Australiją, Pietų Afriką, Pietų Amerikos džiungles. Jie kūrėsi, kėlėsi, nepaisydami sunkiausių sąlygų“, – pasakoja istorikas.

Šis lietuvių bruožas ir įkvėpė knygos pavadinimą – prof. E. Aleksandravičius neatsitiktinai lietuvius visame pasaulyje palygino su karklynais. „Ar daug rasime tokių neaukštų, ne itin gražių, bet gaivalingų krūmamedžių, kurie nesiduoda išnaikinami, kurių šaknys kimba į pačią prasčiausią dirvą, o nulaužta šakelė kaip mat įsišaknija pernešta kiton vieton?“, – paaiškina knygos autorius. Tuo tarpu žodis „diegas“ pavadinime yra aliuzija į reikšmingą sutapimą: dar prieš I-ąjį pasaulinį karą Buenos Airėse ir Klaipėdoje susikūrė dvi lietuvių jaunimo draugijos, pasivadinusios tuo pačiu vardu – „Diegas“.

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) ir Alvydo Vaitkevičiaus (a.vaitkevicius@vkt.vdu.lt) fotoreportažus bei pristatymo vaizdo įrašą, kurį parengė Kristijonas Jakubsonas (k.jakubsonas@vkt.vdu.lt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.