VDU siūlys lietuvių filologijos ir leidybos studijas

3713

Nuo šių metų rudens Vytauto Didžiojo universitete bus vykdoma nauja ir vienintelė Lietuvoje lietuvių filologijos ir leidybos bakalauro studijų programa. Ta proga kovo 7 d. VDU Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedros suorganizavo renginį apie kalbos ir literatūros žinių pritaikymą, būtinumą išmanyti leidybos technologijas.

Į renginį atvyko būrys moksleivių, susidomėjusių naująja studijų programa. Apie ją susirinkusiems papasakojo VDU Lietuvių kalbos katedros vedėja doc. dr. Erika Rimkutė. Pasak docentės, būsimieji programos studentai įgis ne tik esminių teorinių lietuvių filologijos ir leidybos žinių, bet ir plačiai pritaikomų praktinių įgūdžių. Baigusieji šią programą gebės taikyti leidybos, kalbos technologijas, redaguoti tekstus, dirbti su interneto svetainėmis, rengti kalbines ekspertizes, mokyti užsieniečius lietuvių kalbos, rengti viešąsias kalbas ir informaciją žiniasklaidai, kurti reklamų tekstus, filmų scenarijus, rašyti esė, knygų ir filmų recenzijas, anotacijas ir kt.

Po lietuvių filologijos ir leidybos studijų programos pristatymo savo patirtimi su moksleiviais pasidalino VDU Lietuvių filologijos absolventas, interneto svetainės „Verslo Savaitė“ redaktorius ir žiniasklaidos įmonės UAB „VS Group“ direktorius Tautvydas Padgurskas. Absolventas pastebėjo, kad dirbdamas redaktoriumi, interneto svetainės administratoriumi, teikdamas informaciją žiniasklaidai, bendraudamas su klientais ar partneriais jis įvairiai pritaiko žinias, įgytas studijuojant lietuvių filologiją. Pasak T. Padgursko, šiandien reikia, kad lietuvių filologiją baigęs žmogus gebėtų parengti spausdintą ar elektroninį tekstą nuo pradžios iki pabaigos: ne tik parašyti ir suredaguoti tekstą, bet ir pagalvoti, kaip jis bus pateiktas interneto svetainėje, laikraštyje ar žurnale, kokios nuotraukos jį įprasmins ir kurioje vietoje jos bus įterptos.

Vėliau universiteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė Agnė Kalninytė su moksleiviais diskutavo apie tai, kaip lietuvių kalbos žinios gali būti pritaikomos žiniasklaidos priemonėse (radijuje, televizijoje, internete), leidžiant žurnalus, laikraščius, plakatus, skrajutes, lokalizuojant įvairias kompiuterines programas, maketuojant produktų etiketes, aprašant daiktų, programų instrukcijas, kuriant lietuviškus žaidimus, reklamas, rašant viešąsias kalbas, mokant užsieniečius lietuvių kalbos ir t. t.

VDU Lietuvių literatūros katedros doktorantė Eugenija Valienė papasakojo apie literatūros žinių svarbą ir pritaikymą praktikoje: rašant literatūros kūrinių recenzijas ir publikuojant jas įvairiose medijose, dalyvaujant literatūriniame gyvenime (pvz., Metų knygos rinkimuose). E. Valienė atkreipė dėmesį, kad kompetentingas literatūros žinovas yra svarbus šiuolaikinių literatūros procesų dalyvis, neapsiribojantis tik grožinių kūrinių skaitymu, bet ir gebantis įgytomis žiniomis sudominti visuomenę ir taip jai padėti orientuotis informacijos gausoje.

Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Asta Gustaitienė moksleiviams pasakojo apie naujosios lietuvių filologijos ir leidybos programos literatūros dalykų įdomybes, jų įvairiapusiškumą, pasirenkamuosius dalykus, suteiksiančius galimybę gilintis į mielesnį dalyką.

Išgirdę apie lietuvių filologijos ir leidybos programą ir pasivaikščioję po universitetą, moksleiviai susipažino ir su lietuvių filologiją šiuo metu studijuojančiais studentais. Besivaišindami kava filologai mokiniams papasakojo apie studijų metu atliekamą praktiką, įvairius tyrimus, įgytų filologinių žinių pritaikymą darbinantis, studentišką gyvenimą po paskaitų.

Eugenija Valienė ir Agnė Kalninytė

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.