Priėmimas į papildomas doktorantūros vietas

2999

Birželio 4–15 d. vyks priėmimas į ES lėšomis finansuojamas papildomas doktorantūros studijų vietas Politikos, Filosofijos, Menotyros, Filologijos ir Sociologijos mokslų kryptyse.

Papildomos doktorantūros studijų vietos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal tyrėjų karjeros programą. Daugiau apie priėmimo sąlygas ir tvarką.

Priėmimas yra organizuojamas remiantis gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, kuriuo Vytauto Didžiojo universitetui buvo suteiktos 8 papildomos doktorantūros studijų vietos: 1 filosofijos, 1 menotyros, 3 filologijos, 1 politikos ir 2 sociologijos mokslų kryptyse.

Kasmetinis konkursas į doktorantūros studijas bus organizuojamas nuo liepos 9 d. Visą informaciją apie eilinį (kasmetinį) priėmimą į doktorantūros studijas galite rasti VDU tinklalapio skiltyje Priėmimas į doktorantūros studijas.

Daugiau informacijos

  • VDU Mokslo tarnyba
  • Laisvės al. 53-207, 44309 Kaunas

Apie doktorantūros studijas

2011 m. universitetui įgijus doktorantūros teisę 18-oje mokslo krypčių kartu su kitomis Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis, doktorantūros studijos buvo iš esmės atnaujintos –  jos tapo jungtinės ir tarpinstitucinės. Kiekvienoje mokslo kryptyje buvo sutelktos ir apjungtos geriausių šalies (o kai kuriose kryptyse – ir užsienio) mokslininkų pajėgos bei sukurti įvairių mokslo krypčių doktorantūros studijų tinklai. Šis inovatyvus doktorantūros studijų modelis įgalina konsoliduoti geriausią dalyvaujančių institucijų mokslinį potencialą, žinias ir patirtį, naudoti bendrą institucijų infrastruktūrą ir išteklius, efektyviau spręsti tyrimų kokybės klausimus, įgalinti didesnę vidinę ir išorinę mokslinę kritiką, atvirumą ir nešališkumą, padeda išvengti temų ir tyrimų dubliavimo, skatina drauge koordinuoti įvairaus pobūdžio tyrimus bei užtikrinti aukščiausią jų kokybę. Sužinok daugiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.