Pranešime pasakos apie grafičius Egipte

1126

Balandžio 17 d., ketvirtadienį, 16 val., VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52–423) VDU Socialinės antropologijos centro bendradarbė Ieva Zakarevičiūtė skaitys pranešimą „Imaging Woman in the Streets of Cairo: Analysis of Cairo Graffiti“.

Revoliucinis ir post-revoliucinis periodas Egipte sukūrė įvairialypę bei gyvą viešąją erdvę, kuri ilgainiui tapo komunikacijos vieta skirtingoms visuomenės socialinėms grupėms. Čia naujos idėjos bei koncepcijos kėlė iššūkius bei konfrontavo su įsisenėjusiomis, visiems suprantamomis, tačiau nebūtinai priimtinamomis kategorijomis. Tokioje idėjų, prieštaravimų, protestų bei kūrybiškumo atmosferoje ilgainiui susiformavo Kairo politinio grafičio žanras, kuris ilgainiui tapo revoliucijos integralia dalimi.
Netrukus po jo gimimo, politinis grafitis tapo išliaupsintu bei romantizuotu revoliucinės kovos įrankiu, grafičio menininkai suvokti kaip pasipriešinimo kovotojai: visų pirma prieš senąjį režimą, vėliau prieš armiją, o galiausiai – prieš musulmonų broliją; jų darbai tapo duokle revoliucijai bei jos iliustracijomis.

Politinis grafitis Kaire įgavo didelę simbolinę galią, o kartu su ja ir didelį žurnalistų bei tyrėjų dėmesį. Tačiau toks Kairo grafičio suvokimas kaip silpnesniojo pasipriešinimas dominuojančiajam (angl. dominated vs. dominator) bei grafičio analizė kaip palaikančio (pro-) arba prieštaraujančio (kontra-) naratyvo, nuošalyje palieka daugybę šalutinių žinučių, nuostatų ir socialinio elgesio ženklų.

Kita vertus, Kairo grafičiai nėra tik revoliucinė rezistencinė kova. Tai plati komunikacinė erdvė, kurioje diskutuojama, aptariamos tarptautinės politikos realijos, moterų teisės ar socialinė politika, palaikomos futbolo komandos, šlovinami didvyriai, cituojama poezija ar Koranas.

Šiandienos Kairo grafičiai – tai plati bei pliuralistinė viešosios nuomonės erdvė, kurią pasitelkiant galima iš dalies pažinti visuomenę bei jai rūpimus klausimus.

Pranešimo santrauka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.