Peticija dėl Kauno universiteto

11652 17

Mums visiškai nepriimtini Švietimo ir mokslo ministerijos neskaidrūs bei skuboti veiksmai, rengiant universitetų tinklo optimizavimo planą, ignoruojant akademinių bendruomenių išreikštas pozicijas ir vengiant dialogo su universitetais.

Kviečiame palaikyti universiteto poziciją:

Pilną VDU bendruomenės pareiškimo tekstą galima parsisiųsti čia.

 Atsižvelgiant į universitetų istorinę raidą ir pripažįstant Vasario 16-osios aktu atkurtosios Lietuvos valstybės 1939 m. gruodžio 13 d. Universitetų įstatymo nuostatas, pastangos konsoliduoti Kauno universitetus mūsų universiteto bendruomenei yra priimtinos tik išlaikant Vytauto Didžiojo universiteto vardą ir akademinę tradiciją.

1922 m. vasario 16 d. atidarytas Lietuvos universitetas Kaune buvo pirmoji lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu. 1930 metais, minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas. Įgyvendinant 1939 m. gruodžio 13 d. Universitetų įstatymo nuostatas, trys Vytauto Didžiojo universiteto fakultetai (Humanitarinių, Teisių, Matematikos-gamtos mokslų) perkeliami į Vilnių, atkuriamas lietuviškas Vilniaus universitetas. Naikindama tautinį identitetą, 1940 m. ir 1946 m. sovietų valdžia VDU pavadino Kauno universitetu, o 1950 metais uždarė šį universitetą.

1989 m. balandžio 28 d. Lietuvos ir išeivijos mokslininkai paskelbė Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo deklaraciją, kurios nuostatos buvo įteisintos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d. įstatymu „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo“, kurio pirmasis straipsnis skelbia „atkurti Vytauto Didžiojo universitetą ir suteikti jam savarankiškos aukštosios mokyklos statusą“. Taigi į Kovo 11-ąją, kaip ir įvardinta 1939 metų Universitetų įstatymo pirmajame straipsnyje, Lietuva atėjo su dviem universitetais – Vilniaus universitetu Vilniuje ir Vytauto Didžiojo universitetu Kaune.

Šiandienos Vytauto Didžiojo universitetas, švenčiantis atkūrimo 28 metų sukaktį – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją. Universiteto studentus, dėstytojus ir absolventus vienija artes liberales idėja. Čia skleidžiasi laisva kūrybinė mintis, orientuojamasi į studijų, mokslo ir meno kokybę, ypač sėkmingai plėtojami tarptautiniai ryšiai. Pagal tarptautinius ir šalies reitingus VDU yra vienas iš 4 stipriausių Lietuvos valstybinių universitetų, pirmaujančių mokslo tyrimų ir tarptautiškumo srityse.

Peticija dėl VDU išsaugojimo

Pilnas VDU bendruomenės pareiškimo tekstas

Komentarai

Eugenijus

viskas, ką daro švietimo ministerija, vien tik nesąmonės

Aivaras

Miela, VDU bendruomene... Mano žodžiuose pilna kartumo, kad tai turiu pasakyti, bet... Ar tikrai laisvumo dvasia jumyse vis dar gyva? Manau, tikslesnis pasakymas būtų - ji buvo kadaise gyva, kai VDU buvo vienas tarp lyderiaujančių universitetų. Kai šis universitetas turėjo vardą, kuris leido didžiuotis, jog tu esi baigęs VDU. Bet to sistemingai neliko. Daug žmonių kuriuos sutinku šiandien, vieningai pritaria, kad VDU kadaise buvo geras universitetas. Nežinau kodėl, bet susidarau įspūdį, kad 2010 metai buvo lūžis, kada universitetas pradėjo griūti iš vidaus, o kadaise gaji alma matter teliko pigiu reklaminiu triuku bandant pritraukti vis mažėjantį studentų skaičių. Jūs turėjote daugiau nei užtektinai laiko susijungti į Lietuvos universitetą su kitais Kauno universitetais kaip LSMU ir KTU. Bet ar tai padarėte? Ne... Vietoje to prisijungėte vertybiškai priešingą edukologijos universitetą.

Antrosios laidos po VDU atkūrimo Alumna

Sutinku su Aivaru, gaila tai pripažinti, bet tokia yra dabartis...

Liudas

Visiškai nepritariu Aivarui. Bandau įsivaizduoti kaip jūs nebūdami Universitete jaučiate jo dvasią, laisvumą??? Ar nėra, kad tiesiog pabudot ir pajautėt, ar Delfyje nupirktą straipsnį perskaitėt, kad kažkas kažkur kažką geriau daro. Pažiūrėkit kiek užsienio dėstytojų ir studentų šiuo metu turi VDU Kiek tarptautinių stažuočių ir partnerių - (vien Japonijoje 18) Kiek garsių ir matomų žmonių vienija? Zemkauskas, Valatka ir t.t. Ar daug technologų dėstytojų matot viešoje erdvėje kalbančių ir kuriančių Lietuvą? Tokį iniciatyvų ir lankstų Universitetą reikia skatinti o ne jungti prie kitų POLITECHNIKUMŲ P.S. LEU vertybiškai ir studijų kryptimis labai panašus į VDU, turi stiprias Edukologijos katedras.

Marti

Deja sutinku su Aivaru

Arunas

Iš dalies sutinku su Aivaru, bet čia pasakyta tik labai maža dalis tiesos. O tai jau blogai, tai jau nemažas melas. Daugelis mūsų, dirbančių čia VDU, su nostalgija prisimena, kuomet VDU tikrai buvo stebūklas Rytų Europje, ne tik Lietuvoje. Ir tai tikrai ne 2010, o 1990-1999 m. Tačiau būtent VDU yra žmonės, kurie tuos laikus prisimena, kurie žino, koks gali ir turi būti laisvas universitetas, kurie buvo išauginti Avižienio, Vaškelio laisvės dvasia. Ir tokių žmonių VDU yra pakankamai. Pakankamai, kad net ir prie esamų ir dar blogesnių sąlygų būtų ugdomi laisvi ir kritiškai mąstantys studentai. Kodėl, nors turėdami laiko, nesusijungėme su kitais universitetais? Kas per klausimas? Nei mes (VDU bendruomenė) to anksčiau norėjome, nei mes dabar to norime.

Aivaras

Arūnai, prieš kažką įvardindamas melagiu prisiminkite tai kas vyko ne taip seniai: http://www.technologijos.lt/n/svietimas/S-39115/straipsnis/Paskelbta-apie-oficialias-universitetu-jungtuves-nebeliks-KTU-VDU-ir-LSMU

Giedrė

Tikra teisybė, kad maždaug nuo 2010-ųjų VDU prarado savo identitetą, išskirtinumą, artes liberales liko tik marketinginiuose šūkiuose. Dėstytojai, administracijos siekis skatinti studentų iniciatyvas ir nuolatinis dialogas buvo VDU stiprioji pusė, o pastaraisiais metais tiesiog graudus vaizdas.

Eglė

Esu studentė šiuo metu - teko studijuoti ir kitame universitete - VDU laisvė ir bendruomeniškumas niekur nedingo, universitetas tikrai išskirtinis, kuriame jaučiuosi ne tik gerai kaip asmenybė, bet ir kaip studentė. Visos tos vertybės, nėra tik skambios frazės, aš jas ir jų teikiamą naudą jaučiu kiekvieną dieną bendraudama su kitais studentais ir dėstytojais. VDU - tik pirmyn!

Akmenukas

Sprėstų tikras švietimo problemas, vietų skaičių pradinėse mokyklose, kai pradinuku klasėję 32 mokiniai, mokinių krūvius, moklso kokybę, o ne universitetų sujungimus.

Kęstutis

Aivaras sudėjo viską į vietas

A

Nežinau kaip galima diskutuoti, kad VDU nėra laisvės nestudijuojant jame ir neesant to sūkūryje - toks įspūdis man susidarė skaitant gerb. Aivaro komentarą, nes tai visiškai neatitinka realybės ir žmogus, studijuojantis VDU, tokiais karčiais pasisakymais nesišvaistytų. Ši peticija nebuvo pradėta dėl to, kad administracija praras darbus. Joje pasirašinėja studentai, kuriems VDU tvarka yra patogi ir galbūt netgi būtent dėl tos tvarkos yra įstoję į šį universitetą - ji sudaro laisvę ne tik mokytis, bet ir dirbti ir susiderinti studijų grafiką su darbo grafiku, nes, kaip žinia, yra pakankamai didelė dalis studentų, kurie išlaiko save. Galbūt tai mano žinių trūkumas, bet nežinau studento LSMU ar KTU, kurie turėtų tiek laisvės pasirinkimuose. VDU tu gali pasirinkti - gilinti žinias ar jas plėsti. Aš be galo džiaugiuosi, kad ši iniciatyva atsirado. O vėliau pažiūrėsime, ar pasisakymas "Universitetai nebus verčiami jungtis per prievartą" buvo tiesa, ar eilinis žingsnis atgal patikrinus visuomenės reakciją į naujoves, kurias, regis, iš neturėjimo ką veikti ir be rimtų ir neginčytinų argumentų pateikia valdantieji. #ašesuVDU

Aivaras

Blogiausia, kad aš šiame universitete studijavau. Teko pažinti ir artimiau bendrauti ne su vienu profesoriumi ar studentu. Ir nuomonė apie VDU per visus studijų metus tik suprastėjo. Universitetas atsisakė savo unikalumo. Artes liberales idėja tapo elementariu kreditų kamšalu.

Gediminas

Pritariu Aivarui, taip pat studijavau VDU. Per 12 metų teko bendrauti su profesūra, pažinti šviesulius (su pagarba minimus Arūno) ir stebėti kaip VDU iš lėto tampa "UAB'u". A grupės dalykai leido išplėsi akiratį, tas labai gerai, tačiau leido ir pamatyti, kad taip vadinamas "artes liberales" neretai yra tik aplinka iškalbą turintiems studentams ir vyresniesiems aukštomis frazėmis papostringauti ir išsiskirstyti. Eglės minima, ar taip suprantama, "laisvė" yra ne kas kita, o kaip kontrolės nebuvimas, kai studentas nori eina nori ne, ir studijas supranta kaip daugelio dalykų paviršutinišką pačiupinėjimą be gilesnių studijų (ok - jūs įsigilinsite į 1-2 temas rašydami baigiamą darbą, bet ne daugiau). Pritariu, kad yra prarasta progra apsijungti į stiprų universitetą LSMU+KTU+VDU. Keliant ambicijas dėl nepajudinamumo, kurių argumentas yra tik skambaus vardo suteikimas, reikėtų nepabijoti pažiūrėti per šių dienų realijų prizmę - kokia dalis mokslinės produkcijos yra tikrai vertinga, naudinga ir reikalinga? Kuo jūs pamojuosit? - straipsniais? komandiruotėmis? stažuotėmis? ataskaitomis? kokia iš jų apčiuopama nauda?? Besikartojančios disertacijos, pervadinami studijų dalykai (senstantys kartu su profesoriais) yra tik virimas savose sultyse, ar čia yra tas paveldas ir unikalumas, kurį žutbūt reikia išsaugoti?... Sutinku, kad nesinori lysti iš užpečkio ir pasimatuoti savo konkurencingumą su kolegomis iš kitų universitetų, deja teks.. ir ne tik pasimatuoti, bet ir pakovoti įrodant, kad jūs tikrai kietas riešutas.

Aurimas

Keista klausytis Aivaro ir trūksta argumentų jo išsakytoms mintis apie VDU. Asmeniškai VDU laikau mokslo ir patriotiškumo šventove Lietuvoje.

Ieva

Kaip ir visuose universitetuose, studiju kokybe smarkiai priklauso nuo to, kokia konkreciai specialybe VDU studijuoji. Yra zemo lygio specialybiu, o yra ir auksto lygio. Vyrauja sakyciau zemas ir vidutinis lygis. Kai kuriose specialybese destytojai neismano destomo dalyko, sugeba atsakyti tik i pacius paprasciausius klausimus. Arba kai destytojas nespeja pasiruosti - is viso neateina pravesti paskaitos. Del bendru ars liberales studiju: Ideja gera, bet tu bendru dalyku VDU yra per daug, jie suryja beveik 2 is 4 semestru, taip kad isigilinimui i specialybe lieka mazai laiko. Kaip kazkas sake - su specialybes temomis giliau susidursite tik rasydamas bakalaura. Tai nera normalus lygis. O VDU susijungus su LEU, VDU is viso taps mokytoju ruosimo profke, kaip kad LEU jau seniai yra profkes lygio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus