Tomas Berkmanas

Teisės fakulteto dekanas

El. paštas – t.berkmanas@tf.vdu.lt

Tomas Berkmanas yra Teisės fakulteto dekanas, teisės filosofijos mokslų daktaras ir teisės teorijos ir viešosios teisės dėstytojas. T. Berkmanas taip pat užėmė privatinės teisės katedros vedėjo (2008-2011 m.) ir prodekano mokslui (nuo 2011 m.) pareigas.

2007-2009 m. T. Berkmanas dirbo kaip projekto “Tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika” (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0054) ekspertas. Taip pat ėjo eksperto pareigas įvairiose Lietuvos mokslo tarybos srityse 2010-2015 m. bei vadovavo mokslinio žurnalų „International Journal of Baltic Law“ (2007 m.) ir „Baltic Journal of Law & Politics“ (nuo 2008 m. iki dabar) redkolegijai.