Ingrida Veliutė

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto dėstytoja, projektų koordinatorė ir vadovė. Į VDU bakalauro studijas įstojo daugiau nei prieš dvidešimt metų (2012 m. VDU apgynė daktaro disertaciją), vėliau dirbo įvairiuose mokslo centruose ir fakultetuose.

Daugiau nei dešimt metų vykdomi moksliniai tyrimai sociokultūrinėje tematikoje. Aktyviai bendradarbiauja su įvairių šalių mokslininkais. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:  Naujosios technologijos kultūros paveldo animavimo procese; sociokultūriniai tyrimai; turizmas; fortifikacijos architektūra ir istorija; miesto medinė architektūra. Nuolat įgyvendina mokslo ir kultūros projektus, mokslinius tyrimus skelbia Lietuvos ir užsienio spaudoje, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Eilę metų dirba eksperte įvairiuose Lietuvos ir užsienio fonduose.

Pastarųjų metų projektai:

Nuo 2017 m. – tarptautinis projektas  „Pop-Up Shop Helper“ (vykdytoja); 2014–2015 m. LMT projektas: „Mediniai miestai” – architektūros duomenų bazė” (mokslininkė; nuo 2015 m. – vadovė); 2012-2013 m. LMT projektas „Archimedė“ – Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė“ (www.archimede.lt , mokslininkė).

2016 m. buvo išrinkta tarptautinės asociacijos ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkės pavaduotoja, o 2017 m. išrinkta Lietuvos kultūros tarybos nare.

Teko dirbti įvairiose aukštosiose mokyklose ir kultūros įstaigose, susipažinti su įvairiais personalo valdymo modeliais, aiškintis jų privalumus ir trūkumus, formuoti įvairaus dydžio darbo grupes, įgyvendinat mokslo ir kultūros projektus.