Egidijus Aleksandravičius

Humanitariniai mokslai „Academia cum laude“ vadovas

Tematikos: Istoriografija ir atmintis šiandieniame pasaulyje; sąmoningumo istorija egzilyje ir priklausomybės metais; pilietinės visuomenės atsiradimas ir Lietuvos atgimimas XIX- XX a.

Egidijus Aleksandravičius yra „Academia cum laude“ vadovas, istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius, publicistas, aktyvus visuomenininkas, Lietuvoje žinomas viešasis intelektualas, daugelio knygų apie Lietuvos istoriją autorius.

Istoriko mokslinių darbų pagrindinės temos – Lietuvos XIX a. kultūros istorija, Lietuvos istoriografija, lietuvių išeivijos istorija. Prof. E. Aleksandravičius yra dvidešimties knygų autorius, paskelbęs daugiau nei šimtą straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje.

Mokslinę patirtį jis sukaupė ne tik Lietuvoje, bet ir JAV bei Suomijoje – stažavosi Viskonsino valstijos universitete, Madisone, vėliau dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus ir Helsinkio universitetuose.

E. Aleksandravičius taip pat yra Lietuvos istorijos mokslo tautinio komiteto prezidentas, „Atviros Lietuvos fondo“ valdybos pirmininkas, Pasaulio lituanistų asociacijos valdybos narys, Lietuvos istorijos draugijos ir Žemaičių kultūros draugijos narys.