Auksė Balčytienė

Viešosios komunikacijos katedros profesorė

VDU Viešųjų ryšių prorektorė; žurnalistikos ir komunikacijos studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrėja ir koordinatorė; akyvi mokslininkė ir tyrėja, dalyvaujanti tarptautiniuose mokslo projektuose, skelbianti mokslo darbus tarptautiniu mąstu pripažintuose leidiniuose.

1989 m. baigė Kauno technologijos universitetą; 1991–1996 m. mokėsi doktorantūroje Joensuu universitete Suomijoje (1996 m. suteiktas filosofijos daktarės laipsnis, Ph.D.).

Nuo 1997 m. dirba Vytauto Didžiojo universitete Kaune: 1998–2006 m. – Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete Žurnalistikos katedros (dabar – Viešosios komunikacijos katedra, www.mediastudies.lt) vedėja; nuo 2006 m. – Universiteto sekretore, atsakinga už universiteto vidaus ir išorės komunikacinių veiklių ir tarptautinių ryšių koordinavimą. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. yra Vytauto Didžiojo universiteto viešųjų ryšių prorektorė.

Docentė nuo 1998 m., profesorė nuo 2009 m. Mokslinių tyrimų sritys – medijų sociologija ir politinė komunikacija. Mokslinių interesų kryptys – žiniasklaidos vaidmuo demokratijoje, žurnalistikos kultūros, Europos viešosios erdvės problematika, politinė komunikacija, informacijos ir komunikacijos politika, Rytų ir Vidurio Europa ir posovietinės erdvės transformacijos. Žurnalistikos ir politikos studentams dėsto šiuos studijų dalykus: „Globalizacija ir tarptautinė komunikacija“ (VDU bakalauro programa „Viešoji komunikacija“), „Media in Modernity“ (VDU magistro programa „Journalism and Media Analysis“), „Communication Cultures“ (VDU magistro programa „Journalism and Media Analysis“), „International Journalism Cultures“ (kitų šalių universitetų programose), ir kt.

Nuolatos skaito paskaitas, konsultuoja, dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimuose Lietuvoje ir užsienio universitetuose. Aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, turi mokslinių projektų rengimo, tyrimų koordinavimo ir vadybos, mokslo rezultatų viešinimo patirties. Dalyvavo Europos Komisijos 6-os Bendrosios programos projektuose („Adequate Information Management in Europe“, „Civil Society and New Forms of Governance in Europe – the Making of European Citizenship“), „Nordplus Neighbour“ programos projektuose, atstovavo Lietuvai net trijuose COST programos projektuose ir veiklose; yra dalyvavusi įvairiuose Šiaurės šalių ministrų tarybos finansuotuose projektuose, Vokietijos mokslo fondo finansuotuose tyrimų ir mainų projektuose, Atviros Lietuvos fondo, Švietimo kaitos fondo programų veiklose. Šiuo metu atstovauja Lietuvai ir Rytų bei Vidurio Europos šalims net keliuose profesiniuose žiniasklaidos tyrėjų tinkluose, tokiuose kaip „Euromedia Research Group“ (www.euromediagroup.org); yra tarptautinės mokslinės asociacijos ECREA tinklo „CEE Network“ vadovė. Taipogi vadovauja virtualiam VDU Žiniasklaidos tyrimų centrui (www.mediaresearch.lt); kuruoja kitas inicijuotų tyrimų ir sklaidos projektų veiklas (www.balticmedia.eu).

Priklauso mokslinėms ir profesinėms organizacijoms (ICA, IAMCR, ECREA, BAMR); yra tarptautinių periodinių mokslinių leidinių redakcijos kolegijų narė („European Journal of Communication“, „Central European Journal of Communication“, „Media and Communication“); yra VDU Viešosios komunikacijos katedroje leidžiamo tarptautinio mokslinio periodinio žurnalo „Media Tranfosrmations“ (www.mediatransformations.eu) vyriausioji redaktorė.

Nuo 2006 m. – VDU Senato narė, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto tarybos narė; vadovauja Viešosios komunikacijos katedroje vykdomai magistro studijų programai „Journalism and Media Analysis“.

Daugiau apie prof. A. Balčytienės akademinę bei mokslinę veiklą rasite Žiniasklaidos tyrimų centro svetainėje.