Natalija Mažeikienė

Plėtros prorektorė Socialinio darbo katedros profesorė

Gimė 1970 m. sausio 14 d. Kazachstane, vokiečių tremtinių šeimoje. 1987–1992 m. studijavo Sankt Peterburgo valstybiniame universitete Filosofijos fakultete. Su pagyrimu baigusi studijas, įgijo filosofės (filosofijos, socialinių ir politinių mokslų dėstytojos) kvalifikaciją. 2001 m. Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją tema „Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizmo ir autoritarizmo matavimo aspektas“. Nuo 1992 iki 2008 m. dirbo Šiaulių universitete, derindama dėstytojos darbą Filosofijos katedroje ir mokslinę tiriamąją veiklą Socialinių tyrimų centre bei Moters studijų centre.

Nuo 2002 m. dirba tarptautinės ir strateginės plėtros srityje: 2002–2005 m. dirbo Šiaulių universiteto rektoriaus padėjėja tarptautiniams projektams koordinuoti, 2005–2008 m. – ŠU Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektore, Projektų vadybos skyriaus vadove. Vytauto Didžiojo universiteto plėtros prorektore dirba nuo 2008 metų, yra Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros docentė.

Mokslinių interesų sritys – socialinių tyrimų epistemologija ir metodologija (kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas), kritinė teorija (neomarsksistinė, feministinė, postmoderni kritika), socialinių tyrimų epistemologijos ir metodologijos feministinė perspektyva, lyčių studijos, pilietiškumo tyrimai, tarpkultūrinis ugdymas, ugdymo filosofija.

N. Mažeikienė turi įvairių tarptautinių projektų, tokių kaip ES struktūrinių fondų, Socrates Erasmus CDA, Minerva, Leonardo da Vinci, Interreg, Equal, EEE ir Norvegijos Karalystės fondų projektų rengimo, vykdymo bei administravimo patirties.Yra  tarptautinės asociacijos IARTEM: International Association for Research in Textbooks and Educational Media tarybos narė, mokslinio žurnalo E-journal Research on Textbooks and Educational Media redakcinės kolegijos narė, keletos mokslinių studijų, tarptautinių ir Lietuvos tyrimų projektų dalyvė. Paskelbė daugiau kaip 40 publikacijų, tarp jų – 2 mokslo studijas bei kelias mokymo priemones.