Jonas Ruškus

Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Mokslininko profilis

Jonas Ruškus yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Socialinio darbo katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras, taip pat – Jungtinių Tautų ekspertas, pirmasis Lietuvos atstovas, tapęs JT Neįgaliųjų teisių komiteto nariu.

Mokslininkas yra pripažintas neįgalumo srities ekspertas, aktyviai dalyvaujantis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, skirtuose pagrįsti neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo būtinybę. Jo mokslinė veikla skirta daugiausia socialinio darbo ir švietimo tyrimams, socialinei įtraukčiai ir žmogaus teisėms.

1992 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją, Jonas Ruškus ketverius metus dirbo ir gyveno Prancūzijoje Arkos (L‘Arche) bendruomenėje drauge su psichosocialinių negalių turinčiais žmonėmis. Compiègne technologijos universitete (Prancūzija) jam suteiktas Komunikacijos ir apsaugos magistro laipsnis. 2000 m. J. Ruškus Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų (edukologijos) srities daktaro disertaciją.

Vytauto Didžiojo universitete prof. Jonas Ruškus dirba nuo 2007-ųjų – pradžioje Socialinio darbo katedros profesoriumi, Socialinio darbo instituto direktoriumi, vėliau – VDU studijų prorektoriumi. Šiuo metu jis yra VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas.

2000 metais J. Ruškui skirta Prancūzijos vyriausybės stipendija, o 2002 ir 2004 m. – Lietuvos valstybės Jaunojo mokslininko stipendija. Mokslininkas yra dirbęs LR Studijų kokybės vertinimo centro Ekspertų tarybos pirmininku, ekspertu įvairiose institucijose ir projektuose, buvo LR Švietimo tarybos narys. Šiuo metu J. Ruškus taip pat yra žurnalo „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos ir užsienio mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys.

Prof. Jono Ruškaus mokslinis interesas – socialinio darbo ir švietimo tyrimai. Tyrimų objektas – socialinė įtrauktis ir žmogaus teisės. Profesorius skaitė paskaitas Prancūzijos, Portugalijos, Belgijos, Švedijos, Lenkijos, JAV universitetuose. Jis yra mokslo monografijų ir studijų, tarptautinių publikacijų autorius ir bendraautorius, publicistinių poleminių straipsnių autorius.