Antanas Tyla

Garbės profesorius / Honorary Professor (Suteiktas vardas 2008-12-10)

Prof. A. Tyla – iškilus Lietuvos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Istorijos katedros įkūrėjas Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 1998 m. už nuopelnus Lietuvos valstybei ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu,  2009 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Tais pačiais metais jam suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas. 2010 m. Lietuvos banko ir Lietuvos mokslų akademijos komisija suteikė prestižinę V. Jurgučio premiją už knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“.

Gimė 1929 10 28, Bičionių kaime, Anykščių rajone. 1951–1956 m. studijavo Vilniaus universitete. Baigęs studijas 1956–1958 m. dirbo Veiviržėnų (Klaipėdos r.) vidurinės mokyklos mokytoju. 1958–1989 m. Lietuvos istorijos institute ėjo jaunesniojo, vyresniojo ir galiausiai vyriausiojo mokslo darbuotojo, 1989–1992 m. – instituto Archeografijos skyriaus vadovo, nuo 1992 m. – direktoriaus, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. 1991 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultete įkūrė Istorijos katedrą, iki 1997 m. buvo jos vedėju, profesoriumi.

Profesorius yra išleidęs keliolika istorijos studijų bei monografijų, daugiau nei 100 mokslinių straipsnių politinės ir tautinės kultūros XVI–XVII a., XIX–XX a. temomis.

Prof. A. Tyla taip pat yra Lietuvos MA narys ekspertas, LMA periodinio leidinio „Lituanistica“ redakcinės kolegijos narys, LKMA akademikas, Centro valdybos narys, „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio“ redakcinės kolegijos narys, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Mokslo tarybos pirmininkas, Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos valdybos narys, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos, Valdovų rūmų atkūrimo ir jų paskirties nustatymo ekspertų komisijos, LR Seimo Lietuvos atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijos narys, Lietuvos sąjūdžio tarybos valdybos narys.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.