Pedagogams – galimybė mokyti antro dalyko

12565 68

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir suinteresuotus asmenis dalyvauti projekte „TĘSK“ ir teikti paraiškas dalyvauti atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes dėstyti antrą mokomąjį dalyką – biologiją, matematiką, anglų kalbą, dirbti pradinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogu. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu iki birželio 19 d. 10:00 val.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu nedidelėse regionų mokyklose, kuriose mokytojų darbo krūviai maži, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Atrenkant kandidatus studijoms prioritetas bus teikiamas tiems pedagogams, kurie norės įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, taip ikimokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks iki 1,5 metų.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais vyksta nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje „Moodle“ aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose ar įgyti pedagoginę kvalifikaciją).

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją;

 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (biologija);
 • tiksliųjų mokslų (matematika);
 • kalbų (anglų kalba);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją;
 • pirmumas bus teikiamas dirbantiesiems pagal vieną iš pirmiau išvardytų kvalifikacijų.

Dokumentų pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

 • Užpildyta paraiškos forma (sistemoje pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas).
 • Darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Aukštojo mokslo diplomo/ų kopijos.
 • Kiti nurodyti dokumentai.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks VDU Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66, 323 a., Kaunas)  birželio 22 d., penktadienį.  Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas. Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto TĘSK (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) atrankos vykdytojas, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Projekto TĘSK (vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001),

Paraiškos forma

Daugiau informacijos

 • Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos institutas
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas  vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas  (8 37) 327875

Komentarai

Jolita

Ar šios studijos mokamos? Jei taip, tai kiek.

Violeta

Sveiki!!! 2019 metais, kada galima bus bandyti istoti?

Liuda

Sveiki, mane taip pat domina kada bus 2019 metų stojimas.

Milda

tikrai labai aktualu, ar studijos mokamos asmeninėmis lėšomis ar finansuojamos kitų šaltinių.

Odeta

Laba diena. Dalis ikimokyklinio, pradino, biologijos, matematikos, anglų kalbos modulių vietų yra nemokamos, finansuojamos ES projekto TĘSK lėšomis Pagarbiai

Gytis

Ar yra išlyginamųju studijų galimybė kolegiją baigusiems anglų kalbos mokytojams? Jei taip, kokia kurso trukmė?

Odeta

Tai studijų moduliai, kurie leidžia.įgyti papildomą kvalifikaciją dirbantiems pedagogams ir galimybę mokyti kito dalyko mokykloje, bet tai nėra bakalauro ar magistro studijos

Olga

Sveiki, Domina, ar yra išlyginamųjų studijų galimybė kolegiją baigusiems pradinio ugdymo mokytojams?

Odeta

Jei jau turite pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir dirbate šioje srityje, nereikia nieko papildomo. Toks modulis Jums nereikalingas. Jei pageidaujate įgyti kitą kvalifikaciją, tuomet priklausomai nuo srities, mokymosi trukmė bus nuo 1 iki 1,5 metų

Natalja

Kiek reikia moketi už studijas?

Odeta

Modulio kaina priklauso nuo srities ir nuo kreditų skaičiaus. Apimtis kreditais šiuose moduliuose gali būti nuo 60 iki 90.

Kristina

Ar šios studijos tik Kaune? Kokiu principu jos vyktų? Rašoma, kad programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), ar tai kaip nuolatinės studijos?

Odeta

Kadangi tai studijos, kurios skirtos tiems, kurie dirba mokyklose, paskaitos vyks penktadieniais ir šeštadieniais. Tai nėra nuolatinės studijos, tokios, kaip bakalauras

Nijolia

Domina ikimokyklinio ugdymo studijas. Ar šios studijos mokamos? Kiek kainuoja? Baigus programa išduodat pažymėjimus ar diplomus?

Odeta

Ikimokyklinio ugdymo studijų perkvalifikavimo modulio studijose yra galimybė gauti ES finansuojamo projekto TĘSK finansavimą. Baigus programą išduodamas pažymėjimas

S

Baigusi biologija ir žemės ūkio specialybę, domintų chemija. Ar užsiskaitytų kas buvo studijų laiku laikyta (chemija), kiek truktų studijos, ar kiekvieną savaitgalį, ar mokamos?

Odeta

Jei neturite pedagogo kvalifikacijos, tuomet pirmiausiai reikia įgyti šią kvalifikaciją. Tam yra galimybė studijuoti profesinėse pedagogikos studijose, į kurias dokumentai priimami iki birželio 27 d. Jei turite pedagogo kvalifikaciją, tuomet chemijos studijų apimtis būtų nuo 60 iki 90 kreditų. Būtų vertinama individualiai. Galima pretenduoti į ES projekto TĘSK finansavimą. Paskaitos numatomos penktadieniais ir šeštadieniais. Studijų trukmė nuo 1 iki 1,5 metų

M

Laba diena ,turiu šokio mokytojo metodininko kvalifikacija. Ar galiu pretenduoti į pradinių klasių mokytojo kvalifikacija. Ar studijos mokomos? Pagarbiai

Ilona

Laba diena, jei turite pedagogo kvalifikaciją, tokiu atveju galite pretenduoti į pradinių klasių pedagogo modulio studijas. Studijos organizuojamos pagal Tęsk projektą ir bus atitinkantiems šio projekto reikalavimus asmenims finansuojamos.

Asta

Sveiki, turiu kelis diplomus- ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos, pradinio ugdymo, anglų kalbos pradinėje mokykloje. 15 metų dirbu anglų kalbos mokytoja pradinėse klasėse. Norėčiau studijuoti anglų kalbą su galimybe dirbti ir vyresnėse klasėse. Ar yra tokia galimybė? Pagarbiai

Ilona

Laba diena. Anglų kalbos modulis apima nuo 60 iki 90 kreditų ir yra orientuotas į dalyko studijavimą. Išklausius numatytus modulio dalykus bus išduodamas pažymėjimas apie teisę mokyti anglų kalbos. Tai suteiks teisę dirbti ir su vyresnėmis klasėmis.

G.J.

Laba diena. Turiu pradinių klasių bakalaurą. Esu etikos vyr mokytoja. Turiu pasibaigusi privalomus anglų kalbos kursus, kad dėstyti anglų kalbą pradinėse klasėse. Kelis metus ir dėsčiau.Dabar man sako,kad šių kursų pažymėjimas jau negalioja ir reikia dar kažką baigti. Kokio tipo anglų kalbos mokymasis planuojamas pas jus? Ar tai bus susiję su pradinėm klasėm, metodika ir pn?

Elinga

Ar studijos vyks tik Kaune? Ar be mokyklos vadovo žinios galima teikti prašymą? Juk studijos vyks tik savaitgaliais, jos pritaikytos dirbančiam mokytojui. Ar amžius svarbu?

Odeta

Kol kas studijos planuojamos Kaune, tačiau jei susirinktų grupė kituose miestuose, galima planuoti ir kitur. Prašymą be mokyklos vadovo žinios teikti galima, tačiau numatoma, kad paskaitos vyks penktadieniais ir šeštadieniais, todėl su vadovu reikės suderinti savo darbo tvarkaraščius. Amžiaus cenzo nėra.

Ona

Laba diena, Ar yra galimybė pateikti paraiška ne internetu, nes Jūsų pateikta dokumentų įkėlimo sistema neleidžia pilnai pateikti visų dokumentų ir pasirinkti tikslius duomenis.

Odeta

Dokumentus galima pateikti tik elektroniniu būdu. Jei kyla neaiškumų, kreipkitės nurodytu kontaktu - el. paštu ar telefoinu, Jums bus suteikta informacija ir pagalba

Odeta

Dokumentus galima pateikti tik elektroniniu būdu. Jei kyla neaiškumų, kreipkitės nurodytu kontaktu - el. paštu ar telefonu, Jums bus suteikta informacija ir pagalba

S.M.

Sveiki, norėčiau pasidomėti dėl psichologijos studijų. Ar galima papildomai studijuoti psichologiją ir kiek tai kainuotų. Esu biologijos mokytoja .Aciū.

Odeta

Sveiki. D4l psichologijos studijų turėtumėte kreiptis į VDU Psichologijos katedrą: Jonavos g 66 – 331, LT-44191, Kaunas Tel. +370 37 327 947 El. paštas pka@smf.vdu.lt

Laima

Ar gali mokytis neformaliojo ugdymo mokytojai?

Ilona

Laba diena, jei turite pedagogo kvalifikaciją, tokiu atveju galite rinktis dalyko modulį ir teikti dokumentus.

Sigita

Sveiki, domina priešmokyklinio ugdymo studijos. Ar yra galimybė gauti Europos sąjungos finansavimą ir nuo ko tai priklauso. Jei nėra - kokia kaina tada? Esu pradinių klasių mokytoja.

Odeta

Sveiki, malonu, kad domitės studijomis. Visos sąlygos, pagal kurias skiriamas finansavimas yra surašytas šiame skelbimo aukščiau. - prieš komantarus. Studijų kaina bus vertinama individualiai įskaitant ankstesnėse studijose išklausytus dalykus ir kreditus.

Odeta

Pedagogų perkvalifikavimo moduliuose gali mokytis visi, turintys pedagogo kvalifikaciją

Sigita

Ar ikimokyklinio ugdymo studijų paskaitos vyksta kiekvieną penktadienį, šeštadienį? Ar yra galimybė lankstesniam grafikui jei iki Kauno 150 km?

Odeta

Kol kas tvarkaraščiai sudarinėjami. Artimausiu metu jie bus patalpinti VDU tinklapyje. Tačiau planuokite penktadienius - šeštadienius

Rasa

Turiu universitetinį išsilavinimą (humanitarinių mokslų fakultetas - lietuvių filologija) bei mokytojo profesinę kvalifikaciją (pedagogikos studijos), švietimo įstaigoje nedirbu nuo 2012 07. Noriu sužinoti ar turiu galimybę keisti kvalifikaciją ir dirbti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje? Ar turiu galimybę dalyvauti programoje jei šiuo metu nedirbu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? Jei taip, ar būtų galimybė gauti ES finansuojamo projekto TĘSK finansavimą?

Odeta

Kvalifikaciją keisti galite. Priėmimo į modulius sąlygose yra numatyta, kad pirmenybė teikiama tiems, kurie turi įstaigos vadovo rekomendaciją ar pažymą, kad žmogus dirba pedagoginį darbą, tačiau jei tokių bus mažai, vadinasi, yra tikimybė gauti finansavimą. Tai priklausys nuo kandidatų skaičiaus.

Kristina

Laba diena, Esu anglų kalbos mokytoja. Mūsų krūviai mokykloje irgi mažėja. Ar būtų galima studijuoti vokiečių kalbą?

Odeta

Šiame priėmimo etape vokiečių kalbos modulio neplanuojame, nes nėra daug norinčių. Bet galite kreiptis į VDU Humanitarinių mokslų fakultetą, galbūt jie sudarys individualią programą

Jolanta

Labas vakaras, 1991m. baigiau Vitebsko industrinį pedagoginį technikumą.20 metų dirbu profesinėje mokykloje.Ar yra išlyginamųjų studijų galimybė?Jei taip, tai kokia?O gal galiu studijuoti anglų kalbą?

Odeta

Perkvalifikavimo modulių studijos skirtos tiems, kurie turi pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią dėstyti bendrojo ugdymo mokykloje. Dar pasitikslinsime studijų departamente dėl Jūsų minimo išsilavinimo dokumento pripažinimo

Odeta

Sveiki. Parikslinu dėl diplomo. Kadangi studijas esate baigus užsienio valstybėje, turite kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl dokumento pripažinimo.

Edita

LABAS VAKARAS. KOKIU ADRESU NUSKENUOTUS DOKUMENTUS SIŲSTI?ačiū

Odeta

Visus dokumentus turite pateikti skelbime nurodytoje el.sistemoje: epasirasymas.vdu.lt iki birželio 19 d.

Dovilė

Jei turiu pedagoginio darbo stažą 11 metu, bet pedagogo kvalifikacijos įgytos neturiu (patvirtintos pedagogo studijomis ir popieriumi), tik kursai.. dirbu ir profesinėje mokykloje, ir progimnazijoje. Tai galima bandyti stoti, ar ne?

Odeta

Jei turite aukštojo mokslo diplomą, pirmiau galite įgyti pedagogo kvalifikaciją profesinėse pedagogikos studijose, o po to pretenduoti į perkvalifikavimo modulį

edita

laba diena. kaip ten skelbti per epasirasymą ? nieko neleidžia siųsti, nors ir susikūriau

Anonimas

Laba diena. Ar chemijos dalyko kvalifikacija bus galima įgyti, nes anksteniame rašte buvo, dabar nebematau? Ačiū

Alma

Laba diena, aukščiau pateiktame straipsnyje nurodyta, kad atrankos į studijas posėdžiai vyks birželio 22d. ir kad bus paskelbtas posėdžių tvarkaraštis. Gal galite pasakyti, kur jis bus paskelbtas, kur jo reikia ar reiks ieškoti? Pagarbiai

Aušra

Labas vakaras ar galima dokumentus pateikti vėliau nei nurodyta?esu ikimokyklinio ugdymo pedagogė norėčiau įgyti pradinio ugdymo specialybę,nes dirbu mokykloj.

Ema

Ar paskaitos vyks KIEKVIENĄ penktadienį - šeštadienį?

Rasa

Sveiki, Ar bus stojimo į ikimokyklinio ugdymo modulio programą antras turas? Ar dar galima pateikti dokumentus? Modulinės studijos bus vykdomos tik VDU, ar turėsite grupę ir Vilniuje, LEU ? Dėkoju

Aušrinė

Sveiki. Mane taip pat domina ar vyks papildomas stojimas į šias studijas? Jei taip, iki kada galima pateikti dokumentus?

Renata

Turiu matematikos mokytojos kvalifikacija, noriu persikvalifikuot i ikimokyklini ugdyma, mokykloje nedirbu, ka tureciau daryti?

Agilė

Laba diena, dirbu ikimokyklinio ugdymo auklètoja. Ar galèčiau persikvalifikuoti į pradinio ugdymo mokytoją? Ar studijos mokomos? Ačiù

Evelina

Sveiki. Jau paraiškų teikimo laikas baigėsi. Tai dabar galima bus teikti tik kitais metais? Pati esu anglų kalbos pedagogika baigusi, bet gyvenu miestelyje, kur mokyklų nėra daug ir domintų dar vieno mokomojo dalyko įgijimas.

Andžėlika

Sveiki, ar yra galimybė persikvalifikuoti. Turiu bakalauro diplomą soc. pedagogika ir laisvalaikio renginių organizavimas. 12 metų dirbu mokykloje, norėčiau įgyti dailės ir technologijų mokytojos kvalifikaciją. 5 metus turiu neformalųjį švietimą šios srities.

Vytauto Didžiojo universitetas

Laba diena. Dėl persikvalifikavimo galimybių šiuo konkrečiu atveju Jums reikėtų kreiptis į projekto koordinatorę viršuje nurodytais kontaktais arba el. paštu vaida.luksiene@vdu.lt bei telefonu (8 37) 327875. Sėkmės!

Aida

Sveiki. Ar yra galimybė persikvalifikuoti i dailės,keramikos mokytoja? Aciu

Mokytoja

Sveiki. Matau, kad 2018-2019 m. paraiškų teikimas baigėsi, ar startuos kitas projekto etapas ir bus naujos atrankos? Kada galima tikėtis daugiau informacijos apie 2019-2020 persikvalifikavimo metus? Ar tai bus birželis? Norėtųsi sudalyvauti projekte ir nepavėluoti pateikti paraišką.

Eglė

Domina, kada prasidės antrasis turas? kada bus galima stoti?

Kristina

Mane taip pat domina kada prasidės priėmimas į persikvalifikavimo studijas 2019 m

Ieva

Sveiki. Noriu pasiteirauti ar TĘSK mokymai vyksta Vilniuje?

Inga

Seiki, kada vyks stojimai?

Roberta

Sveiki, Esu baigusi edukologijos studijas VDU, šiuo metu dirbu pagrindinėje mokykloje, mokytojos padėjėja. Norėčiau studijuoti ir įgyti pedagogo kvalifikaciją. Ar galiu taip pat teikti paraišką bei dalyvauti projekte ? Pagarbiai Roberta.

Žydra

Arba baigus socialinės pedagogikos studijas, galima įgyti etikos pedagogo kvalifikaciją?

Gerda

Sveiki. Turiu meno istorijos mokytojos bskalaurą ir Edukologijos magistrą. Kaip galiu įgyti spec. pedagogo kvalifikaciją?

Komentuoti: S.M. Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.