Patvirtinta studijų programos keitimo tvarka

4431

Vadovaujantis naujojo LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, asmenys, kurių studijos yra valstybės finansuojamos, gali keisti studijų programą toje pačioje studijų srityje. Vyriausybė patvirtino studijų programos keitimo tvarką – ji taikoma studentams,  priimtiems į pirmo kurso studijas nuo 2009–2010 mokslo metų.

Keisti tos pačios studijų srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų) galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą.

Studijų programai keičiantis, studentas kartu persikels ir jam skirtą valstybės finansavimą. Jeigu naujosios programos kaina bus didesnė nei tos, kurios atsisakoma, skirtumą turės dengti studentas.

„Lankstesnė studijų tvarka padės stiprinti studentų motyvaciją ir studijų kokybę, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Asmuo turi teisę rinktis naują studijų programą, jeigu ji neatitinka lūkesčių, arba suvokęs, kad pasirinko ne tą programą“.

Studentas, norintis keisti studijų programą, turi baigti semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į tos pačios ar kitos aukštosios mokyklos studijas administruojantį padalinį ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios (VDU 2009–2010 m.m. pavasario semestras prasidės vasario 1 d.).

Norintys studijuoti Vytauto Didžiojo universitete prašomi kreiptis į VDU Akademinių reikalų tarnybą (Laisvės al. 53 – 206 kab). Papildomos informacijos galima teirautis  tel. (8 37) 323 599 arba el. paštu darbuotojai@art.vdu.lt. VDU studijų programas rasite čia.

Prašyme leisti pakeisti studijų programą turi būti nurodyta studijuojama ir norima studijuoti programa, taip pat pateikti dokumentai, reikalingi studijų rezultatams įskaityti.

Universiteto studijas administruojantis padalinys informuoja programą keičiantį studentą apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

Studijų programos keitimo tvarkos aprašą  galite rasti internete adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=354582.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.