Parama išeivių ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms

993

Valstybinis studijų fondas (VSF) informuoja, kad sausio 20 d. prasidėjo valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas, kuris tęsis iki vasario 20 d.

Vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu bei VSF direktoriaus įsakymu, du kartus per metus (rudens ir pavasario semestro metu) vykstančio konkurso būdu gali būti skiriama dviejų rūšių parama – stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2014 m. pavasario semestro metu, iki vasario 20 d. privalo užsiregistruoti VSF interneto tinklalapyje, elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką ir registruotu paštu išsiųsti arba į VSF pristatyti socialinę padėtį bei išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus.

Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo studentai bus informuoti elektroniniu paštu. Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 263 9158 bei VSF tinklalapyje.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.