Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti priimamos iki vasario 8 d.

5677

Vyriausybė nustatė socialinių ir skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką ir pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui plėsti finansinę paramą gaunančių studentų ratą. Tai padaryta siekiant didinti studijų prieinamumą socialiai jautrioms studentų grupėms ir kelti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą.

Remiantis naujuoju Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, socialines stipendijas gali gauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, taip pat studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų (išskyrus tuos studentus, kurie žemiau nurodyti kaip neturintys teisės ją gauti):

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

  • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
  • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Jis skirsto lėšas, skirtas socialinėms stipendijoms teikti, priima sprendimus dėl socialinių stipendijų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo, organizuoja ir vykdo socialinių stipendijų skyrimą ir išmokėjimą. Socialinės stipendijos net ir sunkmečiu nemažinamos, jų dydis išlieka 3 bazinės socialinės išmokos (BSI), t.y. 390 Lt.

Skirtą socialinę stipendiją Valstybinis studijų fondas perveda į studento paraiškoje nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos.

Paraiškos socialinei stipendijai gauti pateikimo tvarka

VDU studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją:

1.    Privalo užsiregistruoti universiteto intranete „FirstClass“ (FC) studentų savitarnoje esančioje konferencijoje „Socialinių stipendijų registras“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytą formą.  Registracija galima tik nuo sausio 15 d. iki vasario 8 d.
2.    Užsiregistravus studentų savitarnoje, užpildomas specialios formos prašymas VDU Studentų reikalų tarnyboje (S. Daukanto g. 27–210 ) ir pateikiami reikalingi dokumentai priklausomai nuo lentelėje nurodytų kriterijų.

Kriterijus socialinei stipendijai gauti Pristatomi dokumentai
Studentas yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatym * Asmens dokumento kopija;
pažyma apie šeimos sudėtį;
pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą;
* papildomi dokumentai, jei šeimos narių pavardės skirtingos.
Studentas turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį * Asmens dokumento kopija;
* darbingumo lygio pažyma.
Studentui iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę * Asmens dokumento kopija;
* gimimo liudijimo kopija;
* mirties liudijimų kopijos;
* teismo sprendimas dėl nustatytos globos.

Atkreipkite dėmesį, kad prašymai ir dokumentai priimami tik užpildžius elektroninę formą ir tik nuo sausio 15 d. iki vasario 8 d.

Daugiau informacijos rasite naujoje Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkoje.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos, VDU Studentų reikalų tarnybos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.