Papildomas priėmimas į VDU magistrantūros studijas

3413

Skelbiamas papildomas priėmimas į Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros studijų programas.  Stojančiųjų prašymai ir dokumentai priimami liepos 7 d. – rugpjūčio 22 d. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas.

Papildomas priėmimas vyksta į šias Politikos mokslų ir diplomatijos bei Ekonomikos ir vadybos fakultetų programas:

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Studijų programa Reikalavimai stojantiesiems Konkursinio balo sandara
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (dėstoma anglų kalba, trukmė 2 metai) Priimami baigusieji universitetines politikos mokslų ir viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro programas bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų sričių studijų krypčių bakalauro studijų absolventai su papildomąja studijų programa. K = 0,5A+0,3C+0,2D
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; D – motyvacinis laiškas, kurį kartu su užpildyta paraiškos anketa iki rugpjūčio 24 dienos reikia atsiųsti elektoninio pašto adresu: pk@pmdf.vdu.lt
Šiuolaikinė Europos politika (dėstoma lietuvių ir anglų kalbomis, trukmė 1,5 metų)
Socialinė ir politinė kritika (dėstoma lietuvių ir anglų kalbomis, trukmė 2 metai) Priimami visi socialinių ir humanitarinių mokslų sričių bakalauro studijų absolventai. Stojantiesiems, priklausomai nuo dalykų, išklausytų studijuojant bakalauro studijose, gali būti sudaroma papildoma studijų programa. K = 0,4A + 0,3C + 0,3DA – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; D – gyvenimo aprašymas, anglų kalbos žinias įrodantis dokumentas (VDU absolventams – anglų kalbos B2 lygio pažymys, kitų aukštųjų mokyklų absolventams – anglų kalbos testo, laikomo VDU, rezultatas arba kitas šios kalbos žinias įrodantis dokumentas).Taip pat reikalingas motyvacinis laiškas, bei pageidautina bakalauro studijų baigiamojo darbo elektroninė versija (siųsti el. paštu: sptk@pmdf.vdu.lt).
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Studijų programa Reikalavimai stojantiesiems Konkursinio balo sandara
Finansai ir bankininkystė (dėstoma lietuvių kalba, trukmė 2 metai) Priimami asmenys, turintys tos pačios (finansų) arba artimos (ekonomikos, rinkodaros, vadybos, verslo) studijų krypties bakalauro laipsnį, o taip pat baigę ekonomikos ar finansų krypties gretutines studijas; K = 0,3A + 0,6B + 0,1CA – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;C – bakalauro baigiamojo darbo arba valstybinio egzamino pažymys.
Tarptautinė ekonomika (dėstoma lietuvių ir /ar anglų kalba, trukmė 2 metai; yra galimybė gauti du diplomus – Vytauto Didžiojo universiteto ir Italijos Trento universiteto arba Portugalijos Aveiro universiteto) Priimami asmenys, turintys tos pačios (ekonomikos) arba artimos (finansų, matematikos, rinkodaros, vadybos, verslo) studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o taip pat baigę ekonomikos ar finansų krypties gretutines studijas. Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę.

 

Baigusiems kitas aukštąsias mokyklas yra privalomas diagnostinis anglų kalbos testas, kuris vyks rugpjūčio 25 dieną 10 val. K. Donelaičio 52, 601 kab., VDU Užsienio kalbų institute. Diagnostinio testo laikyti nereikia tiems, kurie pateikia standartizuotų anglų kalbos testų (TOEFL, IELTS) atitinkamą pažymą, taip pat baigusiems bakalauro studijas VDU.

Kokius dokumentus pateikti?

Stojantieji kartu su užpildytu prašymu turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Universitetinio aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija;
  2. Diplomo priedo arba jo priedėlio (toliau – priedas) kopija;
  3. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  4. 1 fotonuotrauka;
  5. Stojamosios įmokos ir mokesčio už diagnostinį testą kvito kopija.

Stojamoji studijų įmoka

Stojamoji įmoka – 25 Lt
Mokestis už diagnostinį anglų kalbos testą – 15 Lt.

Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

Gavėjas: VDU,
Gavėjo bankas: AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT04 7044 0600 0284 8625
Mokesčio pavadinimas: stojamoji įmoka ir/ar stojamasis testas.

Kur priimami dokumentai?

Dokumentai priimami fakultetuose pirmmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 iki 12 val ir nuo 13 iki 16 val. bei penktadieniais nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 15 val.

Fakultetas Dokumentai priimami ir informacija teikiama:
Ekonomikos ir vadybos fakultete 303 kab., S. Daukanto g. 28, telef. 837 327855, el.paštas dek@evf.vdu.lt
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete 102 kab., Gedimino g. 44, telef. 837 206709, el.paštas dek@pmdf.vdu.lt

Priėmimo komisijų posėdžiai vyks rugpjūčio 26 d. 10 val. fakultetuose. Stojančiųjų dalyvavimas posėdyje privalomas.

Informaciją taip pat teikia:

  • VDU Akademinių reikalų tarnyba
  • Laisvės al. 53-204
  • Tel. (8 37) 327 963
  • El. paštas info@art.vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.