Nuotolinių studijų dalykų atestacija VDU

761

Vytauto Didžiojo universitete du kartus per metus yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU „Moodle“ aplinkoje, gavus dėstančio (-ų) dėstytojo (-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2008 m. rugsėjo 16 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė  doc. dr. A. Volungevičienė ir 24 nariai (žiūrėti įsakymą).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
  • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį.
  • Esant studijų dalyko vertinimui, aukštesniam nei 90%, studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms; 50%-89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

Šaltinis: Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas. Posėdžių vieta – VDU daugiafunkcis mokslo ir studijų centras (V. Putvinskio g. 23-503).

Daugiau informacijos

Atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.