Neformalusis švietimas

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti neformaliojo švietimo programose arba rinktis atskirus studijų dalykus. Neformaliojo švietimo programos skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Šios programos sudaromos atsižvelgiant į ketinančiųjų studijuoti mokymosi poreikius, taip pat gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Daugiau informacijos apie konkrečias VDU siūlomas neformaliojo švietimo studijų programas teikia jas organizuojantys universiteto padaliniai.

Atskiri studijų dalykai – tai universitete vykdomų pirmos ir antros pakopos studijų programų dalykai arba jų grupės. Juos gali studijuoti visi, norintys įgyti žinių ar papildomų gebėjimų. Išklausiusiems studijų programos dalyką ar jų grupę išduodama akademinė pažyma.

Daugiau apie priėmimą į konkrečias studijų programas

Daugiau informacijos apie konkrečias neformaliojo švietimo programas teikia kontaktiniai asmenys, nurodyti studijų programų aprašuose.

Dokumentai