Mokytojams – kvalifikacijos tobulinimo seminarai

2370

Kovo 31 d. ir balandžio 1 d., 9–18 val., verslo lyderių centre BLC (K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53) vyks įvadiniai praktiniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai (dalyviai prašomi pasirinkti vieną iš jų). Registruotis galima iki kovo 30 d.

Šie seminarai – projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V- 01-006) dalis.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvauti kviečiami istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, lietuvių kalbos, etnokultūros, pradinių klasių ir visų kitų dalykų mokytojai. Mokymų paskirtis – pritaikyti ir išbandyti sukurtą mokymo(si) medžiagą, kuri skirta lietuvių kultūros, istorijos, geografijos, pilietiškumo pažinimui ir lietuvių kalbos mokymuisi.

Bendra mokymų apimtis – 40 valandų: 8 val. įvadinis seminaras ir savarankiškas užduočių atlikimas bei pristatymas virtualioje mokymosi aplinkoje (32 val.). Dalyviai prašomi pasirinkti arba kovo 31 d., arba balandžio 1 d. vyksiantį seminarą.

Baigus mokymus, dalyviams bus išduodami 40 val. kvalifikacijos tobulinimą liudijantys pažymėjimai. Seminare rekomenduojama turėti asmeninius kompiuterius.

Registruotis į mokymus galima iki kovo 30 d. 15 val. projekto tinklalapyje www.lugis.vdu.lt arba el. paštu (v.butautaite@smf.vdu.lt).

Registruojantis reikia nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. nr., institucijos pavadinimą ir adresą bei dėstomus dalykus.

Seminaro programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.