Mokslininkams – finansavimas sumanios specializacijos tyrimams vykdyti

694

Dar šiemet VDU pradės įgyvendinti du ketverius metus truksiančius projektus, skirtus vykdyti tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje.

Teigiamai ekspertų įvertintas finansuotinas Gamtos mokslų fakulteto tyrėjų grupės, vadovaujamos prof. Audriaus Sigito Maruškos, projektas ,,Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074, kurio tikslas orientuotas į  tyrimų, susijusių su pabėgių medienos bioremediacijos technologinio modelio optimizavimo, taikymo ir efektyvumo tyrimais lauko sąlygomis (in situ ir ex situ), įgyvendinimu.

Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių pabėgių pakeisti gelžbetoniniais, todėl pabėgių tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Problema yra globali ir egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tokie pabėgiai gali būti deginami tik kaip kenksmingos atliekos, o pelenai vėliau atitinkamai laidojami. Ši technologija yra itin brangi, todėl kyla poreikis ekonomiškai ir saugiai aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu išspręsti šią problemą.

Kadangi geležinkelio tinklai yra labai išvystyti Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, tai ši problema egzistuos pasaulyje dar 15-20 metų, kol bus pereita prie naujų technologijų ir naudojami tik gelžbetoniniai pabėgiai arba sukurti veiksmingi mažiau toksiški impregnantai. Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) užteršta mediena yra rimta aplinkos apsaugos problema, nes dauguma PAA yra toksiški ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Kasmet pabėgių medienos atliekų susidaro Lietuvoje apie 30 000 vnt. (2000 t). Europoje 0,5-1 mln. t., pasaulyje 2,850 mln.t. netinkamų naudoti pabėgių.

Paraiškoje nurodyta projekto vertė:

699 861,46 Eur

Prašoma finansavimo suma:

674 861,73 Eur

Taip pat teigiamai ekspertų įvertintas finansuotinas Socialinių mokslų fakulteto tyrėjų grupės, vadovaujamos prof. Natalijos Mažeikienės, projektas „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084. Projekto tikslas – moksliškai pagrįsti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono edukacinio maršruto kūrimo didaktinius sprendimus ir technologijas bei remiantis šio maršruto kūrimo atveju sustiprinti edukacinio turizmo (angl. „educational tourism“/ ET) ir mokslo komunikacijos metodologinį pagrindą.

Projekto poreikis grindžiamas būtinybe tyrinėti specifines Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) regiono (apimant ir Visagino miestą) problemas: tyrimas leis ištirti ir pagrįsti šiuolaikinio edukacinio turizmo didaktinių sprendimų konstravimo principus; identifikuoti prielaidas ir pateikti sprendimus branduolinio turizmo plėtrai IAE regione, remiantis pramoginės edukacijos principais; atskleisti Visagino, kaip IAE satelitinio miesto daugiakultūrinio identiteto potencialą kūrybinėms industrijoms ir verslumui plėtoti; sukurti ir ištirti inovatyvaus virtualiomis informacinėmis technologijomis pagrįsto pramoginio mokslo maršruto edukacinių sprendimų komercinimo galimybes; sukurti branduolinio turizmo ir mokslo edukacinio maršruto virtualų produktą ir atskleisti jo pramoginės edukacijos aspektus ir komercializavimo potencialą.

Gauti tyrimo rezultatai leis nustatyti, kaip tinkamiausiai spręsti konkrečios vietovės socialines problemas: verslo investicijų pritraukimą ir gyventojų verslumo ugdymą, socialinės atskirties mažinimą, darbo vietų kūrimą, nusikalstamumo problemų sprendimą, fizinės aplinkos gerinimą, aplinkosauginių problemų sprendimą. Projekto metu atlikti tyrimai padės suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kokiu būdu tinkamiausiai panaudoti turimą miesto ekonominį, kultūrinį ir socialinį potencialą bei paskatinti ekonomikos plėtotę savivaldybėje pagerinant žmonių gyvenimo sąlygas. Eksperimentinės plėtros metu įgyvendinami kūrybiniai edukaciniai sprendimai galėtų padėti rasti tinkamiausias prieigas, kaip sustiprinti vietinių verslų kūrimąsi ir augimą bei investicijų pritraukimo galimybes.

Projekto biudžetas: 601 410,33 Eur

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.