VDU vykdomi projektai pagal Santakos slėnio programas/projektus

EIL. NR. PARTNERIO PAVADINIMAS PROJEKTO PAVADINIMAS Statusas (Pradžia-pabaiga) VDU atstovas
1 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS TECHNOLOGIJŲ SAUGOS IR RIZIKOS DAUGIAMAČIŲ UŽDAVINIŲ REZULTATŲ NEAPIBRĖŽTUMO TYRIMAS 2018- Ričardas Krikštolaitis
2 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKATOS INOVACIJŲ VYSTYMAS HOLISTINĖSE BENDRUOMENĖSE: ATVIRŲJŲ EDUKACINIŲ APLINKŲ SUKŪRIMAS ŽINIŲ INTEGRACIJAI (CHICOLAB) 2018- Lina Kaminskienė
3 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS GENETINIŲ VEIKSNIŲ PREDISPOZICIJA RIZIKINGAM    ALKOHOLIO VARTOJIMUI IR SUSIJUSIEMS ASMENYBĖS     BRUOŽAMS (GVPRAVSAB) 2018- Liuda Šinkariova